Zagovaranje

Poboljšanje procesa uklanjanja krijumčarenja i drugih oblika nezakonite trgovine duhanskim proizvodima u sklopu pristupanja EU
Razvoj i provedba komunikacijskih aktivnosti usvajanja kratkoročnih zakona o višestranoj kontroli duhana
Ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana
Male mete duhanske industrije na Balkanu
Ljudsko pravo na čisti zrak

PROI unapređuje živote građana BiH i šire svojim ciljanim kampanjama javnog zagovaranja, promocijom dobrog upravljanja i najboljih praksi te zaštite ličnih i kolektivnih prava.
Naša višegodišnja kampanja „Smeta Mi“ za podršku sveobuhvatnoj regulaciji kontrole duhana u BiH je najbolji primjer projekta u koji smo ugradili sve principe našeg javnog djelovanja: zagovaranje usvajanja i primjene savremenih zakonskih rješenja, zaštite ljudskih prava i sloboda (poput prava na zaštitu od ugrožavanja zdravlja), pozivanja javnih i političkih aktera na odgovornost i borbu protiv ličnih interesa koji štete dobrobiti zajednice.
Mi jačamo kapacitet svakog pojedinca da uspješno potakne lokalne i državne vlasti da mu ponude kvalitetnije usluge i zaštitu prava. Istovremeno, u našim javnim kampanjama gradimo i lokalne i regionalne koalicije, jačamo društveno tkivo i kreiramo ambijent u kojem će svako biti odgovoran pred javnošću za sve što učini ili kaže.