Zagovarački odbor mladih

Zagovarački odbor mladih osnovan je od strane PROI-a u oktobru 2021. godine i trenutno broji 15 članova i članica.
Na ovaj način nastoje se ojačati kapaciteti mladih ljudi i osnažiti njihove vještine zagovaranja sa ciljem unapređenja zakonodavstava na području Bosne i Hercegovine.

Članovi odbora