ZDRAVLJE

Balkan bez duhana
Bosna i Hercegovina bez duhana: Promocija i stvaranje okruženja bez dima
Povećanje univerzalnog pristupa za rizične populacija u Bosni i Hercegovini
“Sa nama niste sami” - Smanjenje štete među injekcionim korisnicima droga i seksualnim radnicama u Sarajevu i Mostaru
Prevencija HIV-a i smanjenje štete u teško dostupnim skupinama i skupinama s povećanim rizikom
Povećanje testiranja na HIV za sprječavanje prijenosa s majke na dijete u materinstvu
Anti-Dop ambasadori izvan granica
“Budi pametan - nemoj početi” - Sprječavanje upotrebe droga među ženama u ranoj mladosti i adolescenticama u Sarajevu
Kuća javne sigurnosti
Sveobuhvatni pristup sigurnosti zajednice

Zagovaranje naprednih politika u oblasti javnog zdravstva jedno je od ključnih elemenata naše lokalne i regionalne prepoznatljivosti.

Najbogatije iskustvo stekli smo u oblasti kontrole duhana koju smo zajedno s našim partnerima pretvorili u jedinstveni regionalni glas zagovornika zdravijeg društva i savremenih rješenja koja će pogodovati svim dionicima u složenom mozaiku javnog zdravlja.

To smo postigli izgradnjom koalicija, kao što je Partnerstvo za BiH bez duhanskog dima sa 40 svojih članica, online kampanja (kampanja Smeta Mi postala je glavni komunikacijski kanal za kontrolu duhana), aktivnih medijskih nastupa sa preko 600 publikacija, čije su poruke došle do tri miliona ljudi, javnim zagovaranjem (kojim smo ostvarili ključni utjecaj na donositelje odluka da se uključe u reformu kontrole duhana), javnim akcijama i događajima, treninzima i obukama, kao i istraživanjem i pripremom publikacija. PROI je članica evropske mreže Smoke-Free Partnership (SFP) i The European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP), te ima ostvarenu saradnju sa preko 70 međunarodnih javno- zdravstvenih organizacija.

PROi

PROI je dio PROI & Balkantina grupacije.

PROI koordinira

balkantina hranagurmana prodisimo smetami rural