ZAGOVARANJE, PRAVO I PRAVDA

  • Poboljšanje procesa uklanjanja krijumčarenja i drugih oblika nezakonite trgovine duhanskim proizvodima u sklopu pristupanja EU
  • Razvoj i provedba komunikacijskih aktivnosti usvajanja kratkoročnih zakona o višestranoj kontroli duhana
  • Ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana
  • Male mete duhanske industrije na Balkanu
  • Ljudsko pravo na čisti zrak
PROI unapređuje živote građana BiH i šire svojim ciljanim kampanjama javnog zagovaranja, promocijom dobrog upravljanja i najboljih praksi i zaštite ličnih i kolektivnih prava.
Naša višegodišnja kampanja „Smeta Mi“ za podršku sveobuhvatnoj regulaciji kontrole duhana u BiH je najbolji primjer projekta u koji smo ugradili sve principe našeg javnog djelovanja: zagovaranje usvajanja i primjene savremenih zakonskih rješenja, zaštite ljudskih prava i sloboda (poput prava na zaštitu od ugrožavanja zdravlja) pozivanja javnih i političkih aktera na odgovornost i borbu protiv ličnih interesa koji idu nauštrb dobrobiti zajednice.
Mi jačamo kapacitet svakog pojedinca da uspješno natjera lokalne i državne vlasti da mu ponude kvalitetnije usluge i zaštitu prava. Istovremeno, u našim javnim kampanjama gradimo i lokalne i regionalne koalicije, jačamo društveno tkivo i kreiramo ambijent u kojem će svako biti odgovoran pred javnošću za sve što učini ili kaže.
PROi

PROI je dio PROI & Balkantina grupacije.

PROI koordinira

balkantina hranagurmana prodisimo smetami rural