OKOLIŠ

Bosna i Hercegovina bez duhana
Promocija i stvaranje okruženja bez duhanskog dima
Ljudska i prirodna zajednica se neodvojivo prožimaju i zato kroz naše djelovanje veliku pažnju posvećujemo zaštiti okoliša i njegovom održivom razvoju. Kampanja "Smeta Mi" u okviru koje zagovaramo kvalitetniju kontrolu duhana imala je i svoju okolišnu stranu jer smo svjesni da proizvodnja duhana predstavlja planetarni ekološki problem uslijed uništavanja šuma i staništa zarad širenja zasada duhana. Zato PROI svaki globalni ekološki važan datum obilježava aktivnostima na promociji zdravijeg življenja kao ključne komponente holističkog pristupa zaštiti čovjekove sredine.
PROi

PROI je dio PROI & Balkantina grupacije.

PROI koordinira

balkantina hranagurmana prodisimo smetami rural