Naše publikacije

Smeta Mi

Kampanja “Smeta Mi”

Smeta Mi

Vrijeme je za novi zakon!

WHO FCTC

Okvirna konvencija SZO o nadzoru nad duhanom

Kontrola duhana

Pozitivni primjeri drugih zemalja

Zašto je potreban novi zakon

Šta predviđa novi zakon

Kontrola duhana u Evropi i BiH

Pregled situacije

Vodič za škole

Implementaciji programa “škola bez duhana”

Socio-ekonomska analiza uticaja predloženog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje

Zaštita od izloženosti duhanskom dimu u BiH

Perspektive i izazovi

Mapa dostupnih sterilnih materijala

Mostar

Mapa dostupnih sterilnih materijala

Sarajevo

Djeca - male mete duhanskih giganata

HEALTH STATUS OF THE POPULATION AND HEALTH CARE IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2020. 

POSITION STATEMENT ON EU ENLARGEMENT STRATEGY TO WESTERN BALKANS, UKRAINE, MOLDOVA, AND GEORGIA IN THE NEW GEOPOLITICAL REALITY

Shadow report BHS

GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY (GYTS)

Report for the Federation of BiH 2018/2019

Kvaliteta zraka u ugostiteljskim objektima u Sarajevu

FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
ADULT POPULATION HEALTH STATUS STUDY
2012

Survey of the Health Status of the
Population of the Federation of
BIH in 2012, with a comparison to
the survey conducted in 2002