O projektu

Projekt “Osnaživanje procesa suprotstavljanja krijumčarenju i ilegalnoj trgovini duhanskim proizvodima u okviru EU integracija” je pružio podršku vlastima Bosne i Hercegovine u ispunjavanju uslova zahtijevanih procesima pristupanja EU u vezi sa borbom protiv ilegalne trgovine duhanom. Projekt je implementiralo Udruženje PROI u partnerstvu sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH a uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini.

Multisektoralna saradnja institucija Bosne i Hercegovine ključna je za uspješnu borbu protiv ilegalne trgovine duhanom i duhanskim proizvodima i stvaranje neophodnih uslova za ratifikaciju Protokola, kao dio procesa EU integracija koje su opisane u Izvještaju Evropske komisije za 2021 i to u Poglavlju 28 – Zaštita potrošača i zdravlja i Poglavlju 29. – Carinska unija. Skladno tome, projektni tim identificirao je relevantne aktere za učešće u radu Radne grupe sa ciljem razvoja Akcijskog plana za ratifikaciju i implementaciju Protokola za eliminaciju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima.

2021. godine PROI je uspostavio multisektoralnu radnu grupu koja je imala za cilj da razvije trogodišnji Akcijski plan za ratifikaciju i implementaciju Protokola za eliminaciju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima. Akcijski plan sadrži aktivnosti koje će voditi ka ratificiranju Protokola kroz poboljšanju učinkovitosti i održivosti politika i praksi. Impementacija Protokola će doprinijeti eliminaciji nezakonite trgovine duhanskim proizvodima do najvećeg mogućeg nivoa.

Ilegalna trgovina duhanom i duhanskim proizvodima

Nezakonita trgovina duhanskim proizvodima je sve složen globalni izazov. Uzrokuje ogromne budžetske rashode, potiče sivu ekonomiju, pokreće organizovani prekogranični kriminal i potkopava inicijative javnozdravstvenih politika usmjerenih na smanjenje potrošnje duhanskih proizvoda. Smanjenje dostupnosti ilegalnih proizvoda kroz zaštitu legalnog lanca snabdijevanja u interesu je unutrašnjeg tržišta i javnog zdravlja, kao i legitimnog poslovanja. Ujedno, implementacija politika kontrole duhana je obvezujuća u okviru procesa pristupanja EU, ali i preuzetih međunarodnih obaveza ratificiranjem Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije, 2009. godine. Bosna i Hercegovina je jedina država u regionu koja nije ratifikovala Protokol za eliminaciju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima, te nema pristup instrumentima i fondovima za implementaciju Protokola.

Rezultati projekta

U okviru projekta, 16.06.2023. U Sarajevu je održan stručni forum “Ratifikacija Protokola o eliminaciji ilegalne trgovine duhanskim proizvodima”. Forum je okupio domaće i međunarodne stručnjake iz relevantnih područja, predstavnike institucija i agencija sa entitetskog i državnog nivoa u Bosni i Hercegovini, gdje se raspravljalo o ključnim pitanjima u vezi borbe protiv ilegalne trgovine duhanskim proizvodima. Forum je rezultirao izradom zajedničkih političkih i programskih preporuka za nadležne institucije sa kojima će se potaknuti ratifikacija i implementacija Protokola.

ZAKLJUČCI FORUMA:

  1. Ilegalna trgovina duhanskim proizvodima predstavlja ozbiljan ekonomski, zdravstveni i sigurnosni problem po BiH. Jedini ispravan odgovor je primjeniti pristupe koji su predviđeni Protokolom, a koji smo obavezni ratificirati u kontekstu EU integracija. U praksi je dokazano da je saradnja između država, međunarodnih organizacija i relevantnih aktera ključna za uspješnu eliminaciju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima.
  2. Pored zakona na državnom nivou i ratifikacije međunarodnih dokumenata, entiteti moraju jačati svoje nadležnosti i graditi kapacitete u oblastima kontrole duhana i eliminaciji ilegalne trgovine duhanskim proizvodima. Jedna od najvažnijih entitetskih nadležnosti koje je potrebno ojačati odnosi se na licenciranje u resorima ministarstava trgovine i prometa.
  3. Ratifikacija Protokola u Bosni i Hercegovini predstavlja donošenje izuzetno značajnog instrumenta koji se implementira bez ikakvih troškova za državu, a finansira se od strane duhanske industrije. Ovaj instrument pruža brojne ključne prednosti za zemlju, osiguravajući da se ne opterećuje njen finansijski sistem. Dodatno, ratifikacija Protokola omogućava Bosni i Hercegovini pristup raznim izvorima finansiranja i drugim oblicima predpristupne pomoći.
  4. Uključivanjem ministarstava iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u proces priprema za ratifikaciju Protokola, u okviru radne grupe, postignut je značajan korak ka ratifikaciji i uspješnoj implementaciji. Korištenje digitalnih tehnologija poboljšat će se praćenje i sprječavanje ilegalne trgovine duhanskim proizvodima.
  5. U skladu s preporukama Europske unije, Vijeće ministara BiH ima obvezu do kraja 2023. godine usvojiti inicijativu za ratifikaciju Protokola o eliminaciji ilegalne trgovine duhanskim proizvodima Svjetske zdravstvene organizacije. Neophodno je stvoriti koordinaciju među najrelevantnijim ministarstvima kako bi se izbjegle nejasnoće vezane uz nadležnosti za ratifikaciju, implementaciju i koordinaciju Protokola.
  6. Na korištenje institucijama BiH se stavljaju na raspolaganje slijedeći materijali i dokumenti koji su kreirani u okviru projekta:

Istraživanja

Globalno tržište i oporezivanje grijanih duhanski proizvoda i cigareta

Članovi radne grupe

Projekat ”Osnaživanje procesa suprotstavljanja krijumčarenju i ilegalnoj trgovini duhanskim proizvodima u okviru EU integracija” implementira PROI a podržava Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH.