O organizaciji

Od svog osnivanja 2001. godine radimo na stvaranju pozitivnih promjena u području zagovaranja javnog zdravlja, ljudskih prava, razvoja zajednice, okoliša, ekonomskog rasta i socijalne uključenosti u Bosni i Hercegovini.
Nastojimo zamijeniti oznaku “ne” sa “pro” u svemu što radimo. Posljednjih dvadeset godina nastojali smo djelovati kao profesionalci koji unose strast, kreativnost i iskustvo u svaku misiju koju poduzimamo, sve dok njena početna i završna linija počinju i završavaju sa željom za poboljšanjem kvalitete života i neto sreće za što više pojedinaca koliko je moguće.
Projekti po kojima smo prepoznatljivi do sada su se bavili javnim zdravljem, ublažavanjem siromaštva i razvojnim turizmom, a sve s dovoljno lokalnog okusa da budu prepoznatljivi u zajednici, ali s dovoljno regionalnog fokusa da nas povežu sa brojnim partnerima na putevima napretka kojim koračamo zajedno.

Naša misija

Misija Udruženja PROI je jačanje društvenih inovacija i povećanje kvalitete života kroz razvoj i zagovaranje efikasnih strateških rješenja i sveobuhvatni razvoj pojedinaca, organizacija i biznisa.