Zagovarački odbor mladih pridružuje se naporima za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji

2022. godina u Evropi se predstavlja kao Evropska godina mladih, a ignorisanje interesa mladih za pozitivne reforme od strane nadležnih vlasti u Bosni i Hercegovini, često se čini kao da naša država ni teritorijalno ne pripada Evropi. Mladi Bosne i Hercegovine više ne čekaju da ih se uključi i da ih se sasluša, pozivajući na odgovornost političke stranke za njihovo efikasno djelovanje oni se sada uključuju sami. Čak šta više, spremni su i sarađivati s njima u svrhu ostvarenja zajedničkih ciljeva, koji mogu pružiti priliku svima nama da ostanemo u svojoj domovini.

25.03.2022. U prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zagovarački odbor mladih pri PROI-u ugostio je predstavnike političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Sastanak je održan sa ciljem uspostavljanja mehanizama saradnje za zajedničko djelovanje na unapređenju zakona u Bosni i Hercegovini. Dijalogu sa mladima odazvalo se pet predstavnika ispred četiri političke opcije, dok su sastanci sa predstavnicima ostalih političkih partija planirani u narednom periodu.

Razgovaralo se o mogućnostima zajedničkog djelovanja po pitanju stvaranja povoljnijih uslova za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, stavljajući fokus na finaliziranje procesa usvajanja ključnih zakona naglašenih u okviru 14. prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Uspostavljena struktura zagovaračkog odbora mladih, zagovaračko iskustvo tokom procesa usvajanja zakona o kontroli duhana u FBiH, iskustvo u provođenju javnih kampanja i ogromna želja i interes mladih pruža ogromni potencijal za unapređenje zakona u Bosni i Hercegovini.

“Svjesni smo koliko trenutna situacija u Evropi i svijetu urgira važnost ulaganja maksimalnih napora za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, što se u prethodnom periodu pokazalo da nije moguće bez snažnog zagovaračkog pristupa. Naše djelovanje je političko ali ne i stranačko, te će i naše zalaganje kroz procese zagovaranja biti isključivo u interesu građana i građanki Bosne i Hercegovine. Vjerujemo da imamo kreativne pristupe rješavanju problema i da odluke koje se donose danas definišu našu budućnost, ne želimo dopustiti da naši omladinski potencijali grade tuđa društva, kada je naša država ta kojoj je to prijeko potrebno.” – izjavili su iz zagovaračkog odbora mladih.

O potencijalu mladih i njihovom interesu za zagovaranje efikasnih zakonodavnih rješenja govori i uspješno zagovaranje za usvajanje zakona o kontroli duhana u FBiH, koji je usvojen velikom većinom na 10. vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.