U Federaciji BiH mladi sve više konzumiraju duhanske proizvode – vlast ništa ne poduzima

Među školskom djecom u Federaciji BiH došlo je do drastičnog porasta konzumacije duhanskih proizvoda. Stručnjaci tvrde da je ova situacija uzrokovana nedostatkom adekvatnih zakona i intervencija u oblasti kontrole duhana.

Ovo istraživanje je predstavila koordinatorica za kontrolu duhana FBIH dr Aida Ramič-Čatak u okviru regionalnog dijaloga koji je organiziralo Udruženje PROI (BiH) u partnerstvu sa organizacijama Propulsion (Srbija) i Preporod (Crna Gora). Dijalog je održan krajem novembra povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta a govornici su bili stručnjaci iz različitih sektora iz tri države. Učesnici su naglasili važnost sveobuhvatnih zakona i intervencija koje uključuju smanjenje dostupnosti duhanskih proizvoda kroz povećanje akciza, potpune zabrane direktnog i indirektnog reklamiranja duhanskih proizvoda, uključujući zabranu na mjestima prodaje na internetu, kao i zabranu pušenja na svim zatvorenim javnim mjestima.

Učesnici su posebno naglasili neophodnost proaktivnijeg djelovanja škola na planu borbe protiv pušenja među mladim. “Škole trebaju preuzeti odlučniju odgovornost u nominiranju pušenja kao neprihvatljivog oblika ponašanja koji indirektno utječe na mnoge druge negativne pojave u društvu. U saradnji sa nevladinim sektorom i stručnjacima u oblasti javnog zdravstva škole trebaju stalno raditi na provođenju preventivnih programa. Ministarstva nadležna za obrazovanje trebaju preuzeti aktivnu ulogu u kreiranju politika kojima se zagovara nulta stopa pušenja među djecom i mladima” – izjavila je Naida Hota-Muminović, direktorica Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu.

Organizatori su naglasili da će ovaj dijalog biti tek prvi u seriji događaja organizovanih u cilju jačanja napora da se kreiraju sveobuhvatne javne politike u oblasti kontrole duhana u BiH i regiji Balkana. 

Snimak online dialoga možete pronaći na Facebook kanalu kampanje “Prodišimo” – link