Održan trening za mlade: Zagovaranjem do zdravijeg društva

U periodu od 22. – 23.12. 2021. godine održan je trening za mlade lidere pod nazivom “Zagovaranjem do zdravijeg društva”.

Cilj treninga bio je educirati mlade aktiviste o procesima javnog zagovaranja  i izgraditi razumijevanje o korištenju zagovaračkih alata za unapređenje javnozdravstvenih politika u Bosni i Hercegovini.

Mladi su imali priliku slušati međunarodne i lokalne eksperte koji su prenijeli iskustva zagovaranja na području Evrope i Amerike: Uliana Bakh, Kenela Zuko, Ahmed Husagić, Joshua Abrams.