Održana tematska diskusija: “Stvaranje generacija bez duhana u BiH”

Mladi ljudi su osjetili potrebu da se izbore za odrastanje u zdravom okruženju oslobođenom od duhana, i time preveniraju ovisnost i bolesti uzrokovane konzumacijom duhanskih proizvoda. Svoje stavove su podijelili tokom događaja “Stvaranje generacije bez duhana u BiH”.

Inicijativa je najavljena 30.11.2021. u Olimpijskom muzeju u Sarajevu, pod okriljem Švicarske ambasade u BiH, a u organizaciji udruženja PROI. Događaj je počeo sa press-konferencijom “Pokret mladih za stvaranje generacije bez duhana”, a u nastavku je slijedila tematska diskusija o ulozi politika i novih zakona u stvaranju generacije bez duhana.

Ovaj događaj je realiziran u okviru projekta „Podrška usvajanju novih zakona o kontroli duhana u BiH“ koji podržava Vlada Švicarske, a implementira udruženje PROI. Glavni cilj projekta je mobilizirati zajednice u podršci usvajanju sveobuhvatnog i efikasnog zakona o kontroli duhana koji će omogućiti stvaranje zdravog okruženja u Bosni i Hercegovini.