Zagovarački odbor mladih obilježio Svjetski dan zdravlja

Predstavnici zagovaračkog odbora mladih pri PROI-u, danas su se odazvali pozivu specijalnog predstavnika Svjetske zdravstvene organizacije u BiH,  dr. Erwin Cooremana.

Simbolično, na Svjetski dan zdravlja diskutovali su o zdravstvenim izazovima s kojim se suočava Bosna i Hercegovina i o mogućnostima zajedničke saradnje, a poseban akcenat stavljen na važnosti adresiranja, prevencije i smanjenja faktora rizika NCD (non-communicable diseases) oboljenja.