Sve prisutniji uticaj duhanske industrije u Evropi i Bosni i Hercegovini

Globalni centar za dobro upravljanje u kontroli duhana (GGTC) je 17. novembra objavio Globalni indeks interferencije duhanske industrije (Indeks) za 2023. i rezultati u europskoj regiji su zabrinjavajući. Indeks, koji se objavljuje svake dvije godine, mjeri koliko dobro vlade širom svijeta reaguju na uplitanje duhanske industrije i štite svoje politike javnog zdravlja od komercijalnih i stečenih interesa.
 
Globalni indeks interferencije duhanske industrije (Indeks) za 2023. je dostupan na linku
 
Cilj Indeksa je da pozove vlade da obezbede bolju implementaciju člana 5.3 Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana (FCTC).

Globalni indeks interferencije duhanske industrije 2023 rangira 90 zemalja. Napori da se zaštiti javna politika od uplitanja duhanske industrije pogoršali su se u 43 od 80 zemalja analiziranih u izvještaju za 2021. godinu, dok je 29 poboljšalo svoj rezultat. Prema globalnom indeksu interferencije duhanske industrije 2023. Bosna i Hercegovina ima indeks 58, što je svrstava u kategoriju zemalja sa Izraelom i Španijom. Holandija i Francuska imaju indeks 32, što ih svrstava u kategoriju zemalja sa najmanjim stepenom umješanosti duhanske industrije u zemlji. 

U Bosni i Hercegovini duhanska industrija je koristila taktiku da ometa ili izmjeni politiku kontrole duhana u zemlji. To uključuje utjecaj na zakonodavce, uvođenje amandmana koji oslabljuju originalne zakone i uspješno suprotstavljanje mjerama kontrole duhana. Neki poslanici su osumnjičeni da su prihvatali ponude ili pomoć duhanske industrije, što je dovelo do slabljenja zakona.Nedavni razvoji događaja su bili od koristi duhanskoj industriji u Bosni i Hercegovini. Prihvaćeni su amandmani kojima se odgađa primjena politike zabrane pušenja, a 2019. godine uveden je i moratorij na povećanje akciza na duhanske proizvode, koji je još uvijek na snazi. Ovakav razvoj događaja favorizuje interese industrije i potencijalno potkopava napore za očuvanje javnog zdravlja. Ne postoji procedura za otkrivanje interakcija vlasti sa duhanskom industrijom u Bosni i Hercegovini. Međutim, novousvojeni Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji BiH sadrži standarde za saradnju državnih službenika sa duhanskom industrijom kada je to neophodno uz principe transparentnosti. Ove tačke naglašavaju potrebu za povećanom transparentnošću, strožim propisima i snažnijim provođenjem mjera kontrole duhana u Bosni i Hercegovini kako bi se javno zdravlje zaštitilo od uticaja duhanske industrije.

„Vodeći problem u Bosni i Hercegovini i generalno u Evropi kada je u pitanju pojačano lobiranje duhanske industrije trebalo bi da se riješi tako što će se obezbjediti da slučajevi uplitanja duhanske industrije budu transparentni i da se industrija smatra odgovornom. Tu mediji i organizacije civilnog društva nastavljaju biti ključna karika u podizanju svijesti o javnom zdravlju i zagovarači za kontrolu duhana u Bosni i Hercegovini”, istakli su iz PROI-a.