Prijem novih članova civilnog društva u Balkansko-Ukrajinsku mrežu za suradnju (BUCN)

Balkansko-Ukrajinska mreža za saradnju (Balkan Ukraine Cooperation Network – BUCN) je neformalna mreža partnera koji zajedno rade na proširenju saradnje između različitih sektora u Ukrajini i zemljama Zapadnog Balkana u skladu sa Zajedničkom deklaracijom civilnog društva o saradnji Zapadnog Balkana i Ukrajine. Glavni cilj Mreže je da Ukrajina i zemlje Zapadnog Balkana postanu sigurnije i konkurentnije, čime će doprinijeti da Evropa u cjelini postane jača i otpornija. Mreža postoji od oktobra 2022. godine te trenutno broji 22 člana. Primarni fokus Mreže je na rješavanju humanitarnih pitanja, zaštiti demokratije, izgradnji mira i jačanju euroatlantskih procesa kroz implementaciju zajedničkih aktivnosti. 

Ko može pristupiti Balkansko-Ukrajinskoj mreži za saradnju?

Svaka organizacija i/ili individualac koji se bavi aktivnostima unutar sektora civilnog društva a koja prihvata ciljeve Mreže, može biti član Mreže. 

Organizacija ili individualac se kvalifikuje da bude članica BUCN mreže ako ispunjava sljedeće kriterije:

  • Ukazuje na dubinsko razumijevanje Zajedničke deklaracije civilnog društva o saradnji Zapadnog Balkana i Ukrajine 
  • Nalazi se na području Zapadnog Balkana ili Ukrajine
  • Ima autonomiju da odgovori na lokalne potrebe
  • Posjeduje stručnost u sektorima relevantnim za rast i širenje Mreže

Sektori u okviru kojih mreža planira djelovati uključuju: EU integracije, sigurnosna pitanja, poslijeratni oporavak, ekonomsku saradnju i saradnju sa mladima. Skladno navedenom, pozivamo sve organizacije civilnog društva da postanu članovi mreže popunjavanjem obrasca za prijavu, i na taj način iskažu interes za jačanje kapaciteta i razvoj Balkansko-Ukrajinske mreže za saradnju. Konačnu odluku o prijemu novih članova donose osnivači mreže, te će svi aplikanti biti informirani o statusu članstva do kraja tekuće godine. Više detalja o samoj Balkansko-Ukrajinskoj mreži za saradnju možete pronaći na ovom linku. Za više informacija, kontaktirajte nas putem e-maila: info@proi.ba ili pozivom na broj 033 558-505.