Pridruži se Zagovaračkom odboru mladih!

Zagovarački odbor mladih pri PROI-u vas poziva da se pridružite našem inovativnom timu, čija je krajnja svrha unaprjeđenje politika na području Bosne i Hercegovine.

Već uspostavljeni zagovarački odbor nastoji osnovati novu generaciju koja će imati priliku da unaprijedi ulogu mladih u donošenju odluka.

Zagovarački odbor mladih je uspostavljen u novembru 2021. godine, prvi takve vrste u Bosni i Hercegovini. 15 kreativnih individua su kroz treninge i mentorstvo stekli prvo iskustvo u zagovaranju, te iskoristili stečeno znanje u brojnim kampanjama. Najveći uspjeh trenutne generacije odbora je zagovaranje za usvajanje Zakona o kontroli duhana u Federaciji BiH.

Nakon uspješnog djelovanja prve generacije odbora odlučili smo proširiti svoj tim sa novim entuzijastičnim članovima s ciljem zajedničkog djelovanja na području države.

Prednosti pridruživanja novoj generaciji Zagovaračkog odbora mladih:

📍Prilika za ostvarivanje dijaloga sa vladinim institucijama, političkim liderima i donosiocima odluka

📍Mentorstvo od strane lokalnih i međunarodnih eksperata u zagovaranju

📍Mogućnost sticanja i usavršavanja zagovaračkih vještina

📍Upoznavanje sa metodama kreiranja efikasnih, snažnih ključnih poruka i medijskih kampanja

📍Rad u dinamičnom i kreativnom okruženju

📍Razvijanje i jačanje svijesti o bitnim društvenim promjenama

📍Certifikat o učešću

Ukoliko želite postati član ili članica nove generacije zagovarčkog odbora mladih, ispunite google formu koja se nalazi na linku ispod, najkasnije do 05.10.2022. Izbor učesnika provodit će udruženje PROI na čelu sa zagovaračkim odborom mladih.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na y-hab@proi.ba.

https://forms.gle/u2wk8QEUfRdSqqM59