Upućeno Otvoreno pismo delegatima Doma naroda Parlamenta FBiH

Povodom obilježavanja Dana bez cigarete, predstavnici zdravstveno-zagovaračkog odbora mladih (Y-HAB), uputili su Otvoreno pismo delegatima Doma naroda Parlamenta FBiH u kojem traže da se prijedlog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, što prije stavi na dnevni red i usvoji.

Mladi su poručili da je usvajanje ovog zakona u njegovom izvornom obliku, ključno kako za zdravlje cjelokupnog stanovništva FBiH, tako i za stvaranje pozitivnih ekonomsko-socijalnih prilika, koje će, između ostalog, biti vidljive u budžetskim uštedama od čak dvije milijarde konvertibilnih maraka godišnje u Federaciji BiH. Rezultati istraživanja prevalence pušenja kod mladih u FBIH pokazuju da čak 81% ispitanika podržava uvođenje novog zakona koji će ograničiti pušenje u zatvorenim javnim mjestima.