Osnivački sastanak Mreže organizacija civilnog društva Ukrajine i država Zapadnog Balkana

Udruženje PROI je u saradnji sa organizacijama Nova geopolitička istraživačka mreža i Analitički centar za balkanske studije, u Sarajevu je 4. i 5. oktobra 2022. organizirao sastanak i osnivački forum Balkansko-Ukrajinske mreže za suradnju .

Regionalni dijalog civilnog društva okupio je 30 predstavnika civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana i Ukrajine na kojem je formirana Balkansko – Ukrajinska mreža za suradnju kako bi se započela konkretna suradnja između predstavnika civilnog društva zemalja Zapadnog Balkana i ukrajinskih aktivista i organizacija te implementacija zajedničkih aktivnosti na rješavanje humanitarnih pitanja, zaštite demokratije, izgradnje mira i jačanje euroatlantskih procesa.

U ulozi posmatrača, zasjedanju su prisustvovali predstavnici Švicarske ambasade, Evropske delegacije u BiH, Američke ambasade u BiH, Ukrajinske ambasade u BiH, Centra za promociju civilnog društva i predstavnici Nacionalnog demokratskog instituta – NDI, te brojni drugi predstavnici organizacija koji su prisustvovali online.

“Ovo je historijski momenat, danas je u Sarajevu zvanično uspostavljena Balkansko-ukrajinska mreža, koja će raditi na zbližavanju zemalja Zapadnog Balkana i Ukrajine. Učesnici su potpisali zajedničku deklaraciju, kojom su pristali predano raditi na unapređenju saradnje, osobito sada u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu. Sektori uključuju: EU integracije, sigurnosna pitanja, postratni oporavak, ekonomsku saradnju i saradnju sa mladima. Ovo će doprinijeti da Ukrajina i zemlje zapadnog Balkana postanu sigurnije i konkurentnije, čime će doprinijeti da Evropa u cjelini postane jača i otpornija. – izjavila je predsjednica Udruženja PROI, Uliana Bakh.

Nakon agresije na Ukrajinu intenzivirane su hibridne pretnje i to pre svega kroz širenje dezinformacija i manipulaciju činjenicama. Ovakvo delovanje od strane Ruske Federacije nastoji da obmane civilno stanovništvo ali i pripadnike državnih institucija i nosilaca vlasti. Dezinformacije su bezbednosna pretnja po celo društvo. Njihove posledice su očigledne tokom pandemije COVID-19 ugroženo je bilo javno zdravlje, a danas je ugrožen mir na Balkanu. Inspirator je isti, i to radi više od 100 godina. Za uspešnu borbu je neophodna politička volja, edukacija i javno-privatno partnerstvo. Takvi modeli postoje i uspešni su u demokratijama, nažalost onaj ko se brani prvo mora da prihvati da treba da se brani.” – poručio je Darko Obradović, Centar za stratešku analizu.

Kateryna Shymkevych iz ukrajinskog Centra za balkanske studije naglašava da je stvaranje mreže važan korak za Ukrajinu i čitav region Balkana. “Ukrajina sada može da iskoristiti iskustvo zemalja Zapadnog Balkana u posljeratnoj obnovi, u istraživanju ratnih zločine i kažnjavanju ratnih zločinaca. Ukrajina ja važna za Balkane kao zemlja sa dobrim i uspješnom implementacijom zahtjeva EU u kontekstu europske integracije. Zajednička razmjena iskustva stvara mogućnost pojave nove veze u regionalnom razvoju i saradnje.”

“Ideja BUCN-a je formiranje novih horizontalnih struktura saradnje između Ukrajine i zemalja Balkana u širokom spektru sfera, industrija i tema. Pobjeda Ukrajine nad Rusijom izaziva globalnu transformaciju geopolitičkih, ekonomskih, energetskih i modela za sigurnost. Ovo vrijeme je jedinstveno za izgradnju novih obostrano korisnih odnosa između Ukrajine i Balkana. BUCN će raditi i služiti upravo za to.” – Mykhailo Samus.

Na zasjedanju su prisustvovali predstavnici sljedećih organizacija: PROI, Zagovarački odbor mladih (BiH), Nova geopolitička istraživačka mreža (Ukrajina), Građanska incijativa 21.Maj (Crna Gora), LEGIS Skoplje (Sjeverna Makedonija), Centar za stratešku analizu (Srbija), Horizon Civitas (Sjeverna Makedonija), CLEAR Global (Hrvatska), EU Policy Hub (Albanija), Analitički centar za balkanske studije (Ukrajina), StopFake (Ukrajina), Analitički centar ADASTRA (Ukrajina), NUMO Platforma za saradnju Balkan-Ukrajina, (Ukrajina), Regionalno društvo istraživača povijesti i kulture Zaporožja (Ukrajina), te nazavisni analitičari i novinari iz pomenutih zemalja.

Ovaj sastanak je realiziran u sklopu projekta “Zaštita građanskog prostora – Regionalni hub za razvoj civilnog društva“ koji finansira Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete a implementira Balkan Civil Society Development Network.