Održan međunarodni stručni forum: Ratifikacija Protokola o eliminaciji ilegalne trgovine duhanskim proizvodima

U Sarajevu je 16. juna 2023. održan međunarodni stručni forum: Ratifikacija Protokola o eliminaciji ilegalne trgovine duhanskim proizvodima. Forumu su prisustvovali lokalni i međunarodni stručnjaci iz sektora povezanih sa kontrolom duhana i eliminacijom ilegalne trgovine duhanskih proizvoda, u cilju izrade zajedničkih političkih i programskih preporuka za nadležne institucije, sa kojima će se potaknuti ratifikacija i provedba Protokola.

Na forumu su se obratili:
1. Samir Ibišević, predsjednik PROI-a,
2. Todor Skakić, pravni savjetnik, Delegacija Evropske unije u BiH,
3. Dragan Gligorić, Ekonomski fakultet, Univerziteta u Banja Luci,
4. Zvonimir Marinović, pomoćnik direktora Carinske uprave Republike Hrvatske,
5. Kate Lannan, viša službenica za pravne poslove, sekretarijat Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije (FCTC),
6. Evita Ricafort, pravno-tehnička službenica, FCTC sekretarijat,
7. Lilia Olefir, ekspertica za kontrolu duhana, Smoke free partnership, Brisel,
8. Erna Kasumović, pomoćnica direktora Direkcije za evropske integracije;
9. Vedran Marčinko, pomoćnik ministra za pravne poslove i EU integracije, Federalno ministarstvo zdravstva i
10. Nada Pejnović, viša stručna suradnica, Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu suradnju.

Učesnici foruma su zaključili da ilegalna trgovina duhanskim proizvodima u BiH predstavlja ozbiljan ekonomski, zdravstveni i sigurnosni problem. Naglašena je neophodnost ratifikacije Protokola u sklopu EU integracija i jačanje saradnje među državama, međunarodnim organizacijama i relevantnim akterima ključnim za uspješnu eliminaciju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima. Do kraja godine, u skladu sa kreiranim preporukama koje će se uputiti ka Vijeću ministara očekuje se ratifikacija Protokola. U cilju ubrzane ratifikacije i implementacije, na korištenje institucijama BiH su stavljeni radni materijali i dokumenti koje je kreirao PROI u u okviru projekta.

Organizator foruma je udruženje PROI, a realizovan je uz podršku Nizozemske ambasade u BiH u okviru projekta “Osnaživanje procesa suprotstavljanja krijumčarenju i ilegalnoj trgovini duhanskim proizvodima u okviru EU integracija” koji se provodi u partnerstvu sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH.