Održan drugi multisektoralni sastanak radne grupe

17. marta u Neumu je održan drugi sastanak multisektoralne radne grupe u okviru projekta “Osnaživanje procesa suprotstavljanja krijumčarenju i ilegalnoj trgovini duhanskim proizvodima u okviru EU integracija“. Na sastanku su prisustvovali predstavnici institucija i agencija Bosne i Hercegovine, a cilj sastanka bio je razvijanje akcionog plana za ratifikaciju i implementaciju Protokola za eliminaciju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima. 

Predstavnici Uprave za indirektno oporezivanje BiH predstavili su rezultate analize kontrolne liste za samocjenjivanje uslova za implementaciju Protokola koja daje vrijedne informacije o trenutnom stanju u BiH. Jedan od istraživača Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci predstavio je istraživanje o ekonomskim troškovima pušenja u BIH, te veličini i karakteristikama poreske evazije na duhanske proizvode u BiH.

Mia Radovanović, ispred Evropske unije u BiH predstavila je važnost ratifikacije i implementacije Protokola kao dio procesa EU integracija BiH, a Lilia Olfeir, izvršna direktorica Smoke Free Partnership predstavila je trenutni status implementacije Protokola i track & tracing sistema u EU. 

Sastanak je bio od velike važnosti za daljnje aktivnosti radne grupe, jer je omogućio razmjenu znanja i iskustava između različitih sektora, te koordinaciju njihovih napora u razvijanju efikasnog plana.

Sastanak je održan u okviru projekta “Osnaživanje procesa suprotstavljanja krijumčarenju i ilegalnoj trgovini duhanskim proizvodima u okviru EU integracija” koji provodi PROI a podržava Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH.