Mladi traže od delegata Doma naroda PFBIH da glasaju za zakon i da se suprotstave utjecaju duhanske industrije

Povodom izjašnjavanja o prijedlogu zakona o kontroli duhana u Domu naroda Parlamenta FBiH, Zagovarački odbor mladih poručuje donosiocima odluka da je krajnje vrijeme da ih počnu slušati i uključivati mlade u procese koji će doprinijeti boljoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Mladi ne žele dopustiti da naši omladinski potencijali grade tuđa društva, kada je naša država ta kojoj je to prijeko potrebno.

Mladi pozivaju delegate da svojim glasanjem za zakon bez amandmana pokažu da Dom naroda Parlamenta FBiH podržava progresivne zakone koji štite zdravlje stanovništva i stvaraju prosperitet za nove generacije.