Ključni momenat usvajanja zakona o kontroli duhana u FBIH – hoće li delegati svojim glasanjem napraviti korak naprijed ili nazad za društvo

Izjašnjavanje o Prijedlogu Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje nalazi se na Dnevnom redu 10. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, koja će se održati 24.03.2022. godine. 

Delegati i delegatkinje Doma naroda Parlamenta FBiH odlučivat će o konačnoj sudbini zakona o kontroli duhana čije usvajanje podržava preko 70% stanovništva. Podrška ovom javnozdravstvenom zakonu je neupitna, a procenti koji to pokazuju nisu se mijenjali od početka sedmogodišnje parlamentarne procedure. Usvajanje Zakona u orginalnoj formi ključno je za njegovu adekvatnu implementaciju i efikasnu zaštitu zdravlja. Bilo kakav amandman ugrožava ostvarivanje njegove primarne uloge kroz nemogućnost njegovog sprovođenja. 

Zakon će zaštititi buduće generacije od agresivnog marketinga duhanske industrije, zaštititi stanovništvo od izlaganja duhanskom dimu, a posebno zdravlje radnika i radnica u ugostiteljskom sektoru. Zakon neće negativno utjecati na ugostiteljstvo ili na bilo koju drugu privrednu granu. Čak što više, imati će pozitivne ekonomske efekte na budžet FBiH i prihode domaćinstava, jer će se drastično smanjiti troškovi povezani sa do sada, nekontroliranom upotrebom duhana. Ovi troškovi iznose oko 2 milijarde konvertibilnih maraka na godišnjem nivou.  

Zakon će riješiti brojne javnozdravstvene, ekološke, ekonomske i društvene izazove ali i otkriti kako i na koji način delegati i delegatkinje donose odluke. Da li padaju pod uticaj duhanske industrije ili ponosno i časno donose odluke u korist građana i građanki, koji su ih birali. Pozivamo delegate i delegatkinje da svojim glasanjem pokažu da zakonodavna uloga kakvu ima Dom naroda Parlamenta FBiH je da jača zakone, a ne da ih u procesu usvajanja slabi. Na Youtube kanalu Doma naroda moguće je online pratiti tok sjednice i izjašnjavanje delegata.

Pisma podrške za usvajanje zakona u izvornoj formi delagatima Domu naroda PFBiH uputile su brojne lokalne organizacije, međunarodna zajednica, mladi aktivisti i aktivistkinje kao i akademska zajednica. Nedavno je upućen i Apel od strane Zavoda za javno zdravstvo FBiH, potpisan od strane svih kantonalnih zavoda, urgirajući na taj način nephodnost prioritiziranja zdravlja građana. 

Tokom rasprave na prethodnoj sjednici podršku Zakonu su dali: Damir Marjanović (nezavisni kandidat), Mirela Trepanić-Grbešić (Naša stranka), Zvonko Marić (SBB), Sandra Imširović  (DF), Jasmin Duvnjak  (SDA), Igor Stojanović (SDP), Ljubinka Atanasijevic (SDP), Ilija Nakić (HDZ), a amandmani su upućeni od strane Anera Žuljevića (SDP) i Žarka Vujovića (SDBIH), kao i Kluba hrvatskog naroda.