JAVNI OGLAS ZA ANGAŽMAN PRAVNOG LICA ZA JAČANJE ORGANIZACIJSKIH KAPACITETA I PERFORMANSI

U skladu sa potrebama Udruženja PROI Sarajevo za jačanjem organizacijskih kapaciteta i performansi raspisujemo javni oglas za angažman konsultanta. 

Broj izvršilaca: 1
Status angažmana: 01.novembar 2023. – 31.oktobar 2024.godine

Opis poslova:

 • Priprema samostalno analize, pravilnike, izvještaje, mišljenja i druge složene pravne dokumenate za provedbu organizacijskih projekata i poslovanja organizacije PROI;

 • Radi na drugim pravnim i praktičnim pitanjima vezanim za poslovanje organizacije PROI; 

 • Kontinuirano se stara o svim pitanjima iz domena pravnih referata u kojima učestvuje, te je odgovoran za identifikaciju problema i samostalno predlaganje adekvatnih rješenja; 

 • Priprema uporedne analize pojedinih zakonskih rješenja, propisa i prakse u BiH u vezi sa poslovanjem nevladinih organizacija, te u skladu s tim priprema potrebne izvještaje i procjene; 

 • Koordinira rad sa nadležnim osobama iz Udruženja PROI.

 Uslovi:

 • Diplomirani pravnik;

 • Najmanje pet godina radnog iskustva na složenim analitičko-pravnim poslovima;

 • Najmanje tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima u nevladinom sektoru; 

 • Aktivno znanje engleskog jezika; 

 • Sposobnost i iskustvo u pripremanju pravnih analiza, mišljenja i drugih kompleksnih pravnih akata (izrada i primjena internih propisa); 

 • Poznavanje poslovanja u nevladinom sektoru;

 • Sposobnost usmenog i pismenog izražavanja; 

 • Dokazana posvećenost detaljima; 

 • Veoma dobre komunikacijske sposobnosti unutar multikulturalnog okruženja; 

 • Sposobnost izvršavanja zadataka u utvrđenim rokovima; 

 • Sposobnost preuzimanja vlastite inicijative i kreativnost, kao i rada u sredini sa povjerljivim informacijama; 

 • Sposobnost timskog rada; 

 • Zrelo prosuđivanje i fleksibilnost; 

 • Poznavanje rada na računaru. 

Zainteresovani kandidati treba da pošalju CV, stečenu diplomu, jedno pismo preporuke iz nevladinog sektora za prethodno radno iskustvo i finansijsku ponudu za poslove navedene u pozivu.

Prijave su otvorene putem linka do 16.10.2023.godine do 16 časova. 

29. Aprila 2024. Admin PROI

Mladi uputili zagaravačke inicijative u nadležne institucije BiH adresirane na borbu protiv korupcije i nasilja nad ženama

 Omladinski aktivisti i članovi projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih”  koji provodi Udruženje PROI Sarajevo u partnerstvu sa Omladinskim pokretom Revolt...

23. Aprila 2024. Admin PROI

JAVNI OGLAS ZA ANGAŽMAN GRAFIČKOG DIZAJNERA

U skladu sa potrebama Udruženja PROI Sarajevo raspisujemo javni oglas za angažman grafičkog dizajnera koji će biti odgovoran za stvaranje...

19. Aprila 2024. Admin PROI

JAVNI POZIV: PROJEKTNI KOORDINATOR/ICA

Udruženje PROI traži projektnog koordinatora/icu koji/koja će biti ključni član našeg tima. Glavna odgovornost ovog radnog mjesta je upravljanje, planiranje...

9. Aprila 2024. Admin PROI

Mladi lideri i liderice uspostavili saradnju sa UN Women BiH

U okviru projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih” mladi lideri i liderice iz Sarajeva, Travnika i Tuzle prepoznali su borbu protiv...

2. Aprila 2024. Admin PROI

OPEN CALL FOR A MEDIA AND PR SPECIALIST

OPEN CALL For the Needs of Implementation of Project Activities  PR and Media specialist Following the project requirements of the...

27. Marta 2024. Admin PROI

Mladi traže od Vijeća ministara BiH da glasaju za Zakon o Sudu BiH i podrže europski put BiH

27.03.2024. - Omladinski aktivisti i članovi projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih”  koji provodi udruzenje PROI, uputili su otvoreno pismo Vijeću...