JAVNI OGLAS ZA ANGAŽMAN KONSULTANTA/ICE ZA ZAGOVARANJE

Broj izvršilaca: 1
Status angažmana: 01.novembar 2023. – 31.oktobar 2024. godine

Opis poslova: 

 • Podrška u izradi strategija za zagovaranje za usvajanje inicijativa mladih o EU integracijama Bosne i Hercegovine;

 • Edukacija 15 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine o zagovaranju;

 • Podrška u identifikaciji zagovaračkih inicijativa;

 • Analiza političkog i društvenog okruženja;

 • Savjetovanje i uspostavljanje saradnje sa političkim i drugim akterima.

Uslovi: 

 • Ima dokazano iskustvo od najmanje 5 godina u radu na uspješnim zagovaračkim inicijativama i kampanjama u nevladinom sektoru;

 • Ima dokazano iskustvo u radu sa mladim ljudima;

 • Ima dokazano iskustvo stvaranja partnerstava i koalicija;

 • Ima efikasne interpersonalne vještine;

 • Poznavanje poslovanja u nevladinom sektoru;

 • Dokazana posvećenost detaljima; 

 • Veoma dobre komunikacijske sposobnosti unutar multikulturalnog okruženja i političke strukture/donosioca odluka u Bosni i Hercegovini; 

 • Sposobnost izvršavanja zadataka u utvrđenim rokovima; 

 • Sposobnost preuzimanja vlastite inicijative i kreativnost, kao i rada u sredini sa povjerljivim informacijama; 

 • Sposobnost timskog rada; 

 • Zrelo prosuđivanje i fleksibilnost.

Zainteresovani kandidati treba da pošalju CV, jedno pismo preporuke iz nevladinog sektora za prethodno radno iskustvo i finansijsku ponudu za poslove navedene u pozivu.

Prijave su otvorene putem linka do 17.10.2023.godine do 16 časova. 

29. Aprila 2024. Admin PROI

Mladi uputili zagaravačke inicijative u nadležne institucije BiH adresirane na borbu protiv korupcije i nasilja nad ženama

 Omladinski aktivisti i članovi projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih”  koji provodi Udruženje PROI Sarajevo u partnerstvu sa Omladinskim pokretom Revolt...

23. Aprila 2024. Admin PROI

JAVNI OGLAS ZA ANGAŽMAN GRAFIČKOG DIZAJNERA

U skladu sa potrebama Udruženja PROI Sarajevo raspisujemo javni oglas za angažman grafičkog dizajnera koji će biti odgovoran za stvaranje...

19. Aprila 2024. Admin PROI

JAVNI POZIV: PROJEKTNI KOORDINATOR/ICA

Udruženje PROI traži projektnog koordinatora/icu koji/koja će biti ključni član našeg tima. Glavna odgovornost ovog radnog mjesta je upravljanje, planiranje...

9. Aprila 2024. Admin PROI

Mladi lideri i liderice uspostavili saradnju sa UN Women BiH

U okviru projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih” mladi lideri i liderice iz Sarajeva, Travnika i Tuzle prepoznali su borbu protiv...

2. Aprila 2024. Admin PROI

OPEN CALL FOR A MEDIA AND PR SPECIALIST

OPEN CALL For the Needs of Implementation of Project Activities  PR and Media specialist Following the project requirements of the...

27. Marta 2024. Admin PROI

Mladi traže od Vijeća ministara BiH da glasaju za Zakon o Sudu BiH i podrže europski put BiH

27.03.2024. - Omladinski aktivisti i članovi projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih”  koji provodi udruzenje PROI, uputili su otvoreno pismo Vijeću...