JAVNI OGLAS ZA ANGAŽMAN GRAFIČKOG DIZAJNERA

U skladu sa potrebama Udruženja PROI Sarajevo raspisujemo javni oglas za angažman grafičkog dizajnera koji će biti odgovoran za stvaranje grafičkih proizvoda/usluga.

Broj izvršilaca: 1
Status angažmana: 15.12.2023. – 15.01.2024. godine

Odgovornosti grafičkog dizajnera:

  • Izrada grafičkog rješenja zajedničke vidljivosti svih partnera, izgradnja vidljivosti kampanje projekta, dizajniranje printanih i digitalnih materijala za promociju projekta na događajima i društvenim mrežama,
  • Praćenje svjetskih i domaćih trendova i modernih dostignuća dizajna i primjena na poslovanju Udruženja PROI,
  • Stvaranje vizuelnih materijala u skladu sa komunikacijskom strategijom Udruženja PROI.

Vještine i osobine koje bi trebalo da ima grafički dizajner:

  • Kreativnost,
  • Razvijena sposobnost estetske procjene,
  • Postojan smisao za tehničke probleme i prostorne odnose,
  • Preciznost u radu,
  • Sklonost ka umjetnosti i dobrom crtanju,
  • Komunikativnost,
  • Poznavanje računarskih programa u oblasti dizajna

Zainteresovani kandidati treba da pošalju CV, jedno pismo preporuke od klijenta sa primjerom isporučenog proizvoda/usluge i cijenu za navedene usluge . Period angažmana je jedan mjesec.

Prijave su dostupne na linku do 06.12.2023.godine do 16:00 časova.

16. Jula 2024. Admin PROI

Sastanci mladih sa donosiocima odluka u Travniku

 Mladi lideri i liderice iz Sarajeva, Tuzle i Travnika su identifikovali 8 zagovaračkih inicijativa iz oblasti borbe protiv korupcije i...

4. Jula 2024. Admin PROI

Definirani uvjeti za prostore za pušenje u ugostiteljskim objektima 

U Sarajevu je 28. juna održana konferencija za medije Federalnog ministarstva zdravstva u saradnji sa Udruženjem PROI na temu stupanja...

3. Juna 2024. Admin PROI

U Sarajevu obilježen Svjetski dan bez duhana – na snazi kazne za nepoštivanje novog zakona o kontroli duhana u FBiH

U Olimpijskom muzeju u Sarajevu, 31. maja obilježen je Svjetski dan bez duhana, u organizaciji udruženja PROI uz podršku Ambasade...

30. Maja 2024. Admin PROI

Mladi lideri i liderice održali sastanke sa donosiocima odluka Tuzlanskog kantona

Omladinski aktivisti i članovi projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih”  koji provodi Udruženje PROI Sarajevo u partnerstvu sa Omladinskim pokretom Revolt...

29. Aprila 2024. Admin PROI

Mladi uputili zagovaračke inicijative u nadležne institucije BiH adresirane na borbu protiv korupcije i nasilja nad ženama

 Omladinski aktivisti i članovi projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih”  koji provodi Udruženje PROI Sarajevo u partnerstvu sa Omladinskim pokretom Revolt...

23. Aprila 2024. Admin PROI

JAVNI OGLAS ZA ANGAŽMAN GRAFIČKOG DIZAJNERA

U skladu sa potrebama Udruženja PROI Sarajevo raspisujemo javni oglas za angažman grafičkog dizajnera koji će biti odgovoran za stvaranje...

16. Jula 2024. Admin PROI

Sastanci mladih sa donosiocima odluka u Travniku

 Mladi lideri i liderice iz Sarajeva, Tuzle i Travnika su identifikovali 8 zagovaračkih inicijativa iz oblasti borbe protiv korupcije i...

4. Jula 2024. Admin PROI

Definirani uvjeti za prostore za pušenje u ugostiteljskim objektima 

U Sarajevu je 28. juna održana konferencija za medije Federalnog ministarstva zdravstva u saradnji sa Udruženjem PROI na temu stupanja...

3. Juna 2024. Admin PROI

U Sarajevu obilježen Svjetski dan bez duhana – na snazi kazne za nepoštivanje novog zakona o kontroli duhana u FBiH

U Olimpijskom muzeju u Sarajevu, 31. maja obilježen je Svjetski dan bez duhana, u organizaciji udruženja PROI uz podršku Ambasade...

30. Maja 2024. Admin PROI

Mladi lideri i liderice održali sastanke sa donosiocima odluka Tuzlanskog kantona

Omladinski aktivisti i članovi projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih”  koji provodi Udruženje PROI Sarajevo u partnerstvu sa Omladinskim pokretom Revolt...

29. Aprila 2024. Admin PROI

Mladi uputili zagovaračke inicijative u nadležne institucije BiH adresirane na borbu protiv korupcije i nasilja nad ženama

 Omladinski aktivisti i članovi projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih”  koji provodi Udruženje PROI Sarajevo u partnerstvu sa Omladinskim pokretom Revolt...

23. Aprila 2024. Admin PROI

JAVNI OGLAS ZA ANGAŽMAN GRAFIČKOG DIZAJNERA

U skladu sa potrebama Udruženja PROI Sarajevo raspisujemo javni oglas za angažman grafičkog dizajnera koji će biti odgovoran za stvaranje...