JAVNI OGLAS ZA ANGAŽMAN GRAFIČKOG DIZAJNERA

U skladu sa potrebama Udruženja PROI Sarajevo raspisujemo javni oglas za angažman grafičkog dizajnera koji će biti odgovoran za stvaranje grafičkih proizvoda/usluga.

Broj izvršilaca: 1

Odgovornosti grafičkog dizajnera:

  • Izrada grafičkog rješenja zajedničke vidljivosti svih partnera, izgradnja vidljivosti kampanje projekta, dizajniranje printanih i digitalnih materijala za promociju projekta na događajima i društvenim mrežama
  • Praćenje svjetskih i domaćih trendova i modernih dostignuća dizajna i primjena na poslovanju Udruženja PROI
  • Stvaranje vizuelnih materijala u skladu sa komunikacijskom strategijom Udruženja PROI

Vještine i osobine koje bi trebalo da ima grafički dizajner:

  • Kreativnost 
  • Razvijena sposobnost estetske procjene
  • Postojan smisao za tehničke probleme i prostorne odnose
  • Preciznost u radu
  • Sklonost ka umjetnosti i dobrom crtanju
  • Komunikativnost
  • Poznavanje računarskih programa u oblasti dizajna

Prijave su dostupne na linku do 15.05.2024.godine. Kandidati koji uđu u uži krug će biti blagovremeno obaviješteni tokom procesa selekcije.