Mladi predstavili svoje inicijative za EU integracije

Događaj Inicijative mladih za EU integracije održan u okviru projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih” istakao je angažman mladih i njihove zagovaračke inicijative iz oblasti vladavine prava i ljudskih prava sa fokusom na borbu protiv nasilja nad ženama i borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Predstavljena je i kampanja “Snaga mladih je most ka Evropi”, koja ima za cilj promovirati inicijative za EU integracije Bosne i Hercegovine. Podršku inicijativama dala je i Aurelie Valtat, šefica političkog odjela i odjela za evropske integracije, EU Delegacija u BiH i Belmin Zukan, zastupnik u Zastupničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da su zagovaračke inicijative mladih za EU integracije Bosne i Hercegovine ključ za napredak i razvoj države, na promotivnom događaju prezentovan je i manifesto/koalicija nevladinih organizacija i institucija u BiH kojoj se mogu pridružiti sve zainteresovane strane. Mladi iz Sarajeva, Travnika i Tuzle poručili su da su zagovaračke inicijative mladih za EU integracije Bosne i Hercegovine ključ za stvaranje boljih uslova za život svih građana i građanki BiH, te da su posvećeni snažnom i transparentnom procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Cilj programa je povećati učešće i uticaj mladih lidera i liderica u kreiranju i usvajanju EU-integracijskih politika u BiH, odnosno  osigurati da mladi lideri i liderice imaju značajan uticaj na političke odluke i reforme u vezi s EU integracijama. Kroz aktivno uključivanje u procese odlučivanja, savjetovanja s relevantnim institucijama i sudjelovanje na sastancima mladi iz Bosne i Hercegovine će imati priliku iznijeti svoje prijedloge, stavove i rješenja te ostvariti konkretni uticaj na kreiranje politika.

“Bosanskohercegovačko društvo se suočava s ozbiljnim izazovima, uključujući političku polarizaciju, nedostatak predanosti vladavini prava i putu prema EU. Projekt Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih je naš odgovor na ove izazove. Cilj nam je osnažiti mlade lidere, pružiti im zagovaračke vještine te potaknuti njihovo aktivno sudjelovanje u EU integracijama. Vjerujemo da su inicijative mladih ključne za izgradnju bolje budućnosti, stoga organiziramo aktivnosti za dublje razumijevanje izazova i konstruktivan dijalog. S našom vjerom u snagu mladih, želimo podići svijest o važnosti EU integracija za budućnost Bosne i Hercegovine te potaknuti mlade na aktivno zagovaranje i umrežavanje, te uspostaviti snažna partnerstva između državnih organa, međunarodne zajednice i mladih lidera.“ – navela je Jasmina Čekrić, izvršna direktorica PROI-a.

“Institut za razvoj mladih KULT preko 20 godina podržava inicijative koje unapređuju položaj mladih, a posebno smo fokusirani na strateška opredjeljenja institucija vlasti, strategije prema mladima, njihovo kreiranje i provedbu. U procesima u kojima se odlučuje o budućnosti mladih treba se čuti glas mladih. Bosna i Hercegovina je na svom EU putu kroz koji treba uskladiti niz zakonskih rješenja koji se itekako tiču mladih i zbog toga uvijek podržavamo da se glas mladih čuje u ovako važnim pitanjima poput vladavine prava, ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Sva ta pitanja možda nisu naizgled prioritetna mladima ali itekako utječu na njihov svakodnevni život i nama u Institutu je vrlo važno da se njihova promišljanja čuju i budu uvažena, kako među bosanskohercegovačkim vlastima, tako i u EU. “- rekao je Jasmin Bešić, generalni direktor Instituta za razvoj mladih KULT.

“S obzirom da je cilj projekta osnaživanje mladih lidera i liderica te nam je omogućena edukacija o zagovaračkim vještinama, kroz ovaj projekat sam imala priliku da čujem nešto više o vještinama zagovaranja EU reformi u Bosni i Hercegovini. Nadam se da ću kao mlada osoba potaknuti i druge mlade ljude na promjene te da zajedničkim snagama možemo puno toga”.–dodala je Ilhana Mujak, predstavnica mladih lidera i liderica iz Travnika.

“U projektu sam zato što kao mlada osoba imam mnogo ambicije i želje da promijenim nešto u Bosni i Hercegovini, da poboljšam život svim građanima ove države. Nažalost, korupcija u Bosni i Hercegovini je jako zastupljena i treba je iskorjeniti što je više moguće, a proces će biti dug zato što na svakom nivou ima korupcije, ali ako cjelokupno društvo i mladi ljudi pokrenu talas promjene, duboko vjerujem da je takva promjena moguća. “-dodao je Semin Jaquet, predstavnik mladih lidera i liderica iz Sarajeva.

Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih implementira PROI uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT, a u saradnji sa Centrom za edukaciju mladih Travnik i Omladinskim pokretom Revolt Tuzla.