Apel nevladinih organizacija vladama BiH povodom Dana bez cigareta

Pušenje duhana je vodeći faktor rizika za veliki broj nezaraznih bolesti. Duhanski dim ubija šest miliona ljudi svake godine i povećava rizik nastanka bolesti srca, infarkta i moždanog udara, oboljenja disajnih puteva, raka pluća i drugih malignih bolesti. Izloženost duhanskom dimu u zagađenom radnom i javnom prostoru i kod nepušača može da izazove mnoge maligne bolesti, bolesti srca ili bolesti pluća.

Efikasna zaštita od izloženosti duhanskom dimu zahtjeva potpunu eliminaciju duhanskog dima, jer samo okruženje 100% bez duhanskog dima može da zaštiti ljude od štetnog dejstva sastojaka duhanskog dima. Povodom Dana bez cigareta ovim apelom urgiramo na neophodnost za poduzimanje hitnih mjera po pitanju usvajanja zakonske regulative o kontroli duhana.

Apel objavljujemo u cjelosti.

APEL nevladinih organizacija vladama BiH povodom Dana bez cigareta

Upućuje se: poslanicima u Predstavničkom Domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, Predsjedništvu BiH, Vijeću Ministra BiH, Vladi Federacije BiH, poslanicima u Predstavničkom Domu i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, Predsjedniku FBiH, poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Predsjedniku RS i Vladi RS.

Poštovani,

Ispred 40 nevladinih organizacija Partnerstva za BiH bez duhanskog dima povodom Dana bez cigareta, urgiramo na neophodnost za poduzimanje hitnih mjera po pitanju usvajanja zakonske regulative o kontroli duhana koja će adresirati probleme prevalence pušenja, dostupnosti duhanskih proizvoda maloljetnicima, reklamiranju istih, te ogromnoj izloženosti duhanskom dimu u u zatvorenim javnim prostorima.

Podsjećamo da Bosna i Herzegovina ima međunarodnu pravnu obavezu preuzetu ratificiranjem Okvirne konvencije o kontroli duhana prije 10 godina. Vlast u BiH još uvijek nije uskladila zakone sa Konvencijom što je doprinijelo tome da u BiH skoro 40% odrasle populacije puši, a 70% djece su svaki dan protiv svoje volje izloženi pasivnom pušenju. Svake godine više od 8 300 osoba umire od bolesti izazvanih pušenjem, dok više od 14 000 djece i više od 1 027 000 odraslih i dalje svaki dan koristi duhan. Zbog ovakvog stanja Bosna i Hercegovina se nalazi među državama sa najvišim nivoom epidemije upotrebe duhana u svijetu, a zakonski okvir i dalje omogućava povoljne uslove za duhansku industriju da uništava živote stanovnika BiH.

Mi, članovi Partnerstva za BiH bez duhanskog dima, apeliramo na sve nivoe vlasti da ispune svoje obaveze te osiguraju poštivanje i zaštitu ljudskih prava na život i zdravu okolinu. Tražimo da se u BiH što prije usvoji i implementira novi zakonski okvir usklađen sa Konvencijom, a koji uključuje:

 • zaštitu politika javnog zdravstva od komercijalnih i drugih interesa duhanske industrije;
 • zaštitu stanovništva od izloženosti duhanskom dimu;
 • financijske i porezne mjere za smanjenje potražnje duhana;
 • adekvatno pakiranje, označavanje i prodaja duhanskih proizvoda;
 • edukaciju javnosti o štetnosti duhana;
 • spriječavanje reklamiranja, promocije i sponzorstva duhanske industrije;
 • implementaciju programa za prestanak pušenja;
 • nastave sa dobrom praksom povećanja cijena cigareta u cilju zaštite zdravlja građana BiH.

Pozivamo sve donosioce odluka na svim nivoima da kroz zajednički rad, primjenu najboljih praksi i međunarodnog iskustva, poduzmu sve neophodne aktivnosti za hitno integrisanje Konvencije i u zakone i u politike da bi spasili zdravlje i živote ljudi i ostvario napredak naše zemlje.

Za zdravlje svih nas!
 

S poštovanjem,

 1. Udruženje Humanitarna organizacija ALTIUS
 2. Asocijacija studenata i studentica Fakulteta Zdravstvenih nauka
 3. Udruženje Građanki Renesansa
 4. Fondacija „Sanela Redžepagić“
 5. Udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena Novi pogled
 6. Udruženje žena oboljelih od karcinoma dojke Nijemi KRIK;
 7. Asocijacija srednjoškolaca BiH
 8. Omladinska novinska asocijacija u BiH OnauBiH
 9. Evropska asocijacija studenata Prava u BiH ELSA
 10. Centar za edukaciju mladih
 11. Crveni križ Novo Sarajevo
 12. Aikido savez Federacije Bosne i Hercegovine
 13. NAUTILUS
 14. Centar za edukaciju i istraživanje Nahla
 15. Partnerstvo za javno zdravlje
 16. Društvo psihologa u Federaciji BiH
 17. UG Naša djeca
 18. Omladinsko udruženje REaktiv
 19. Vijeće mladih USK
 20. Omladinski pokret Revolt;
 21. UG IPAK; – Mladost gradi budućnost
 22. Ekološki savez Eko zeleni TK;
 23. Club Rotaract
 24. Udruženje studenata Medicinskog fakulteta MEDICUS
 25. UG Viktorija
 26. SUMERO
 27. Udruženje Ruka ruci
 28. Udruženje ZGRADE
 29. Udruženje Amputirci
 30. Udruženje oboljelih od šećerne bolesti
 31. Institut za razvoj mladih KULT
 32. Udruženje dijabetičara Novi život
 33. Udruženje Drugi ugao
 34. Udruženje PROI
 35. Centar za mlade INPUT
 36. Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE
 37. Omladinski komunikativni centar Banja Luka
 38. Centar za podršku organizacijama CENSOR
 39. NVO Trag
 40. Udruženje Marathon Sarajevo