11. godišnjica ratificiranja Okvirne konvencije o kontroli duhana SZO

Bosna i Hercegovina je 10. jula 2009. godine ratificirala Okvirnu konvenciju o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije (FCTC).

Bosna i Hercegovina je 10. jula 2009. godine ratificirala Okvirnu konvenciju o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije (FCTC). Cilj Konvencije je zaštititi sadašnje i buduće generacije od razornih zdravstvenih, socijalnih, ekoloških i ekonomskih posljedica upotrebe duhana i izlaganja duhanskom dimu. Ovom ratifikacijom država je preuzela međunarodnu pravnu obavezu da efikasno zaštiti svoje stanovništvo od posljedica konzumiranja duhanskih proizvoda.

Iako je prošlo jedanaest godina od ratifikacije FCTC, zakoni u BiH još uvijek nisu usklađeni sa ovom Konvencijom, a zastarjeli propisi u ovoj oblasti, u toku godine dana, dopuštaju gubitak hiljadu života naših građana. Dostupnost duhanskih proizvoda maloljetnicima, reklamiranje istih, ogromna izloženost pasivnom pušenju u zatvorenim javnim prostorima, samo su neki od problema koji proizlaze iz ovakve situacije. U BiH skoro 40% odrasle populacije puši, dok 70% djece svaki dan biva izloženo pasivnom pušenju, a više od 100.000 ljudi umrlo je od bolesti izazvanih pušenjem u posljednjih 11 godina.

“Frustracija je tim veća za nas koji smo učesnici procesa donošenja Zakona o kontroli duhana u BiH. Nakon pokušaja donošenja izmjena i dopuna Zakona koji nije prihvaćen na Parlamentu FBiH, usljedila je izrada novog Zakona o kontroli i ograničenoj potrošnji duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, koji je prihvaćen od strane Vlade Federacije BiH, nakon čega je u 2018. poslan u parlamentarnu proceduru. U izradi ovog Zakona uloženo je puno znanja, truda i entuzijazma od strane profesionalaca, ustanova i NVO, ujedinjenih u radu za opće dobro svih građana BiH. Nažalost, Zakon je „na čekanju“ dvije godine, praćen širenjem dezinformacija i mitova o sukobu između javnog zdravlja i zdravlja ekonomije. U prvi plan se stavlja navodno ugrožavanje ekonomije ukoliko se smanji potrošnja duhana donošenjem ovog Zakona, a ne spominje se njegova zdravstvena i pravna suština – spriječavanje bolesti, patnje i smrti hiljada ljudi svake godine u BiH. S pravom se onda postavlja pitanje kolika je cijena ljudskog života i prava na zdravlje i može li bilo čiji interes biti iznad toga?” izjavila je prof dr Aida RamićČatak, pomoćnica direktora Zavoda za javno zdravstvo FBiH i federalna koordinatorica za kontrolu duhana.

Bosna i Hercegovina se obvezala usvojiti i provoditi zakonodavstvo za spriječavanje i smanjenje konzumacije duhana kad je zemlja 2009. godine potpisala Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o kontroli duhana. Uprkos ovoj međunarodnoj obvezi, BiH još nije uskladila svoje zakone sa Konvencijom.

S tim u vezi, značaj i neophodnost harmonizacije BiH zakonodavstva sa FCTC, istakli su šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU, ambasador Johann Sattler dr Victor Olsavszky, šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Bosni i Hercegovini.

„Pozivamo vlasti u BiH da hitno usvoje novo zakonodavstvo u oblasti kontrole duhana i ispune dugogodišnju preporuku EU koja se odnosi na usvajanje zakona na svim nivoima o zabrani pušenja na javnim mjestima u skladu s pravnom stečevinom EU, kao i da ratifikuju protokol o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima i započenu s provedbom obje mjere” – izjavio je ambasador ambasador Sattler.

Dr. Olsavszky istakao je da: “Istraživanje koje je rađeno prije nekoliko godina, pokazalo je da jači set politika konzistentnih sa FCTC WHO-a provedenim u Bosni i Hercegovini može pomoći smanjenju prevalence pušenja za 25% u roku od 5 godina, 32% unutar 15 godina i čak do 38% u roku od 40 godina. Prema tome, moglo bi se spriječiti hiljade smrti i invaliditeta kako srednjoročno tako i dugoročno ako bi se usvojile i provodile sveobuhvatne politike suzbijanja duhana. One uključuju, ali ne ograničavaju, donošenje sveobuhvatne politike zabrane pušenja, snažna grafička upozorenja na ambalaži duhanskih proizvoda o uticaju duhana na zdravlje, pružanje podrške prestanku pušenja i edukativne kampanje, kao i zabranu svih oblika reklamiranja, promocije i sponzorisanja duhana. Provođenje mjera kontrole duhana zahtjeva dobru koordinaciju, upornost i posvećenost. Zajedničkim djelovanjem kroz pravni okvir može se poboljšati život, zdravlje i dobrobit građana Bosne i Hercegovine.”

Gotovo 40% stanovništva BiH su aktivni pušači. Upotreba duhana i izloženost duhanskom dimu uzrokuju ozbiljne zdravstvene učinke, ali imaju i ekonomske, ekološke i socijalne posljedice. To pitanje javnog zdravlja je posebno važno sada, u vrijeme pandemije COVID-19. Stoga svi moramo biti svjesni da duhan predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju tisuća građana BiH.