Naši projekti

Projekti su primarni način na koji unapređujemo našu zajednicu, čije nedostatke najprije identificiramo a onda i ispravljamo kroz jačanje kapaciteta, javne akcije, zagovaranje, komunikaciju, edukaciju i angažman zajednice.

Iako su naši projekti uključivali na prvi pogled međusobno udaljene sektore poput javnog zdravlja, ekonomije, prava i pravde i zaštite okoliša, nevidljiva ali jaka nit koja ih povezuje jeste naša želja da kreiramo socijalni ambijent u kojem će se živjeti zdravije, prosperitetnije i dostojanstvenije.

Zato su naši projekti fokusirani na pronalaženje pametnih i praktičnih rješenja za izazove zajednice, jer u svakom njihovom kutku postoje osjetljive i nedovljno glasne skupine poput malih proizvođača, djece izložene pušenju ili nezaposlenih žena koje trebaju afirmaciju i konkretnu podršku. Više detalja pronaći ćete u opisu pojedinačnih projekata koje smo do danas uspješno realizirali, ali većina njih je do sada uključivala kategorije kao što su: kreiranje zdravije životne sredine, podrška javnom zdravlju i ugroženim skupinama unutar ovog sektora, kvalitetnija kontrola supstanci koje izazivaju ovisnost, politike usmjerene ka evropskim integracijama, podrška inovacijama u poduzetništvu, jačanje konkurentnosti na tržištu rada, pomoć malim i mikro preduzećima, ruralnom turizmu i dr.

Provedene projekte u svakoj od ovih oblasti ne tretiramo kao izolirane i trajno okončane misije jer dobar dio njih obuhvata više sektora i osvjetljava tek jedan aspekt kompleksnog društvenog izazova.

Mnogi od njih imaju svoje nastavke koji odražavaju promjenjive okolnosti na terenu, a neke širimo i na nove oblasti u okviru kojih vjerujemo da možemo ponuditi najbolje za društvo i pojedinca.

 • Bosna i Hercegovina bez duhanskog dima: Ulaganje napora u unapređenje zakonodavstva o kontroli duhana za zdraviju budućnost
 • Unapređivanje okvira uvjeta za podršku zdravstvenom okruženju i poticanje ljudi da preuzmu odgovornost za svoje zdravlje i da donose zdravije izbore
 • Balkan bez duhana 
 • Bosna i Hercegovina bez duhana: Promocija i stvaranje okruženja bez dima
 • Povećanje univerzalnog pristupa za rizične populacija u Bosni i Hercegovini
 • “Sa nama niste sami” – Smanjenje štete među injekcionim korisnicima droga i seksualnim radnicama u Sarajevu i Mostaru
 • Prevencija HIV-a i smanjenje štete u teško dostupnim skupinama i skupinama s povećanim rizikom
 • Povećanje testiranja na HIV za sprječavanje prijenosa s majke na dijete u materinstvu
 • Anti-Dop ambasadori izvan granica
 • “Budi pametan – nemoj početi” – Sprječavanje upotrebe droga među ženama u ranoj mladosti i adolescenticama u Sarajevu
 • Kuća javne sigurnosti – Sveobuhvatni pristup sigurnosti zajednice
 • Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih
 • Poboljšanje procesa uklanjanja krijumčarenja i drugih oblika nezakonite trgovine duhanskim proizvodima u sklopu pristupanja EU
 • Razvoj i provedba komunikacijskih aktivnosti usvajanja kratkoročnih zakona o višestranoj kontroli duhana
 • Ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana
 • Male mete duhanske industrije na Balkanu
 • Ljudsko pravo na čisti zrak
 • Bosna i Hercegovina bez duhana: Promocija i stvaranje okruženja bez duhanskog dima
 • Hrana Gurmana
 • Rural.ba
 • Istraživanje potencijala ruralnog turizma za vrijeme pandmije COVID-19
IZDVOJENO

Zahvaljujući inovativnom pristupu projektima od društvene važnosti jačamo zajednicu i podižemo kvalitet života za sve individue unutar nje.

Unapređivanje okvira uvjeta za podršku zdravstvenom okruženju i poticanje ljudi da preuzmu odgovornost za svoje zdravlje i da donose zdravije izbore

Doprinos mobilizaciji zajednice u stvaranju okruženja koje podržava zdravlje, potičući ljude da preuzmu odgovornost za svoje zdravlje i donose zdravije izbore

Bosna i Hercegovina bez duhanskog dima: Ulaganje napora u unapređenje zakonodavstva o kontroli duhana za zdraviju budućnost

Jačanje zagovaračkih kapaciteta i edukacija 15 mladih ljudi o efikasnom zagovaranju usmjerenom ka EU integracijama BiH