PROI je tokom godina ostvario brojna lokalna i internacionalna partnerstva sa međunarodnim javno-zdravstvenim organizacijama, organizacijama civilnog društva, državnim institucijama, medijima, akademskom zajednicom, predstavnicima vlasti kao i sa brojim ambasadama u Bosni i Hercegovini.

Jedno od najzančajnih partnerskih ostvarenja je koalicija Partnerstvo za BiH bez duhanskog dima koja uključuje 40 članova i predstavlja okvir za neformalnu saradnju, nezavisnu od industrijskih, komercijalnih, poslovnih i drugih konfliktnih interesa. Misija Partnerstva je efektivno zagovaranje za izmjenu, usklađivanje i implementaciju zakona koji je u skladu sa Okvirnom konvencijom o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije.

Svi partneri prepoznaju ključni značaj jačanja multisektoralne saradnje na polju kontrole duhana u BiH kroz uspješnu komunikaciju djelovanja i izgradnju kapaciteta u oblastima definisanim Okvirnom konvencijom o kontroli duhana.

2019. godine PROI je potpisao Sporazum o saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva a od 2020. zvanično stupio u partnerstvo sa organizacijama civilnog društva Crne Gore i Srbije u cilju unapređenja politika kontrole duhana na području Zapadnog Balkana.

PROI accepts no tobacco industry funding, but relies on contributions, philanthropic foundations, corporations and other non-profit organizations.