• Ko smo mi
  • Zagovarački odbor mladih
  • Upoznaj nas

Zagovarački odbor mladih

Zagovarački odbor mladih osnovan je od strane PROI-a u oktobru 2021. godine i trenutno broji 15 članova i članica.
Na ovaj način nastoje se ojačati kapaciteti mladih ljudi i osnažiti njihove vještine zagovaranja sa ciljem unapređenja zakonodavstava na području Bosne i Hercegovine.

Članovi odbora

Jasmina Čekrić

Ajdin Imamović

Ajdin Bećirović

Ajsela Kučinar

Amer Bajramović

Azra Pašalić

Behija Durić

Emina Pašanović

Džana Zerem

Lana Novalić

Mateo Pejčinović

Mubina Šašić

Omar Memišević

Senida Hadžić

Vedad Resić

PROi

PROI je dio PROI & Balkantina grupacije.

PROI koordinira

balkantina hranagurmana prodisimo smetami rural