Naš tim

Naš tim je kreativan, intuitivan i progresivan. Usredotočeni smo na ciljeve i rezultate.
Tim profesionalaca u oblasti javnog zdravstva, kontrole duhana, komunikacija i odnosa s medijima, izgradnje koalicija i zagovaranja. Naši organizacijski kapaciteti razvijani su tokom 20 godina uspješno primijenjenih iskustava u segmentu komunikacija, implementacije projekata, organizacije događaja, upravljanja ljudskim resursima, izgradnje koalicija, upravljanja komunikacijama i finansijama te monitoringa i evaluacije.

Samir Ibišević

predsjednik

Uliana Bakh

izvršna direktorica

Jasmina Čekrić

projektna koordinatorica

Selma Bojičić-Glavinić

projektna koordinatorica

Azra Muhović

projektna koordinatorica

Alma Sušić

administrativni službenik
PROi

PROI je dio PROI & Balkantina grupacije.

PROI koordinira

balkantina hranagurmana prodisimo smetami rural