Javno zdravlje

Inicijativa “Bosna i Hercegovina bez duhanskog dima” istrajava u svojoj misiji unapređenja zakonodavstva o kontroli duhana, oblikujući svjetliju i zdraviju budućnost za sve

Doprinos mobilizaciji zajednice u stvaranju okruženja koje podržava zdravlje, potičući ljude da preuzmu odgovornost za svoje zdravlje i donose zdravije izbore

Bosna i Hercegovina bez duhana: Promocija i stvaranje okruženja bez dima

“Sa nama niste sami” – Smanjenje štete među injekcionim korisnicima droga i seksualnim radnicama u Sarajevu i Mostaru

Povećanje testiranja na HIV za sprječavanje prijenosa s majke na dijete u materinstvu
“Budi pametan – nemoj početi” – Sprječavanje upotrebe droga među ženama u ranoj mladosti i adolescenticama u Sarajevu
Sveobuhvatni pristup sigurnosti zajednice

Zagovaranje naprednih politika u oblasti javnog zdravstva jedno je od ključnih elemenata naše lokalne i regionalne prepoznatljivosti.

Najbogatije iskustvo stekli smo u oblasti kontrole duhana koju smo zajedno s našim partnerima pretvorili u jedinstveni regionalni glas zagovornika zdravijeg društva i savremenih rješenja koja će pogodovati svim učesnicima u složenom mozaiku javnog zdravlja.

To smo postigli izgradnjom koalicija, kao što je Partnerstvo za BiH bez duhanskog dima sa 40 svojih članica, online kampanja (kampanja Smeta Mi postala je glavni komunikacijski kanal za kontrolu duhana), aktivnih medijskih nastupa sa preko 600 publikacija čije su poruke došle do tri miliona ljudi, javnim zagovaranjem (kojim smo ostvarili ključni uticaj na donositelje odluka da se uključe u reformu kontrole duhana), javnim akcijama i događajima, treninzima i obukama, kao i istraživanjem i pripremom publikacija. PROI je članica evropske mreže Smoke-Free Partnership (SFP) i The European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP), te ima ostvarenu saradnju sa preko 70 međunarodnih javno-zdravstvenih organizacija.