Ekonomski rast

Istraživanje potencijala ruralnog turizma za vrijeme pandmije COVID-19
www.rural.ba

Ekonomski rast je oblast u kojoj smo spojili najbolja iz iskustva iz rada sa zajednicama i implementaciju interno razvijanih poslovnih ideja. Rezultat su projekti kod kojih smo kvalitet života zajednica podizali kroz afirmaciju njihovih nedovoljno iskorištenih ekonomskih potencijala, poput ruralnog turizma, gastronomije i malih proizvođača hrane.

Jedan od naših brendova je Balkantina koja od 2016. posluje kao centar u kojem smo na organski način jačali veze između lokalne kulture i gastronomije, proizvođača hrane, turističkih operatera, kulturnih radnika te domaćih i inozemnih turista. Pod ovim brendom, PROI je realizirao i kampanju „Hrana Gurmana“ u okviru koje je predstavljeno više stotina malih proizvođača i ponuđača usluga koji nude autohtone prehrambene, kozmetičke i druge proizvode.

PROI i Balkantina su zajedno realizirali i kapitalni projekt kreiranja web stranice www.rural.ba koja funkcionira kao jedinstvena virtualna platforma za predstavljanje pružatelja usluga ruralnog turizma iz svih krajeva BiH.