Mladi ljudi su osjetili potrebu da se izbore za odrastanje u zdravom okruženju oslobođenom od duhana, i time preveniraju ovisnost i bolesti uzrokovane konzumacijom duhanskih proizvoda. Svoje stavove su podijelili tokom događaja “Stvaranje generacije bez duhana u BiH”.

Inicijativa je najavljena 30.11.2021. u Olimpijskom muzeju u Sarajevu, pod okriljem Švicarske ambasade u BiH, a u organizaciji udruženja PROI. Događaj je počeo sa press-konferencijom “Pokret mladih za stvaranje generacije bez duhana”, a u nastavku je slijedila tematska diskusija o ulozi politika i novih zakona u stvaranju generacije bez duhana. Panelisti u diskusiji su bili Laurent Ruedin (Ambasada Švicarske u BiH), Jasmina Čekrić (PROI), Tomislav Cvitanušić (predsjedavajući Upravnog odbora Nacionalnog olimpijskog komiteta BiH), Kenela Zuko (Zastupnički dom Parlamenta FBiH), Mirza Kršo (Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu), a video porukom se obratio i Ahmed Husagić (Pokret „Snaga domovine“). U diskusiji su učestvovalii i ostali učesnici - predstavnici civilnog društva, institucija vlasti te predstavnici međunarodne zajednice, a posebno mladi aktivisti i aktivistkinje. 

Danas je počeo sastanak strana globalnog sporazuma za borbu protiv međunarodne ilegalne trgovine duhanom i duhanskim proizvodima poznat pod nazivom MOP 2 (Meeting of the Parties 2), a trajat će do 18. novembra 2021. godine. MOP2 će odlučivati o ključnim pitanjima koje se odnose na ilegalnu trgovinu duhanom i duhanskim proizvodima. Ovaj sastanak okuplja države potpisnice Protokola, kao i međuvladine organizacije i civilno društvo. Nevladina organizacija PROI je jedini predstavnik iz Bosne i Hercegovine na ovom sastanku, koja prisustvuje u ulozi posmatrača.

U okviru kampanje Zdravlje je Zakon širom Bosne i Hercegovine postavljeni su billboardi koji upozoravaju na urgentnost usvajanja zakona o kontroli duhana, ukazujući na vitalne zdravstvene i ekonomske interese građana. Billboard instalacije postavljene su u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Bijeljini, Banjaluci i Goraždu. Kampanja se provodi u okviru projekta “Podrška usvajanju novih zakona o kontroli duhana u BiH” koji podržava Vlada Švicarske a implementira PROI. 

Novi zakoni o kontroli duhana doprinijeti će smanjenju prevalence pušenja, što će rezultirati manjim zdravstvenim troškovima i smanjenju ogromnih budžetskih rashoda. Usvajanje ovih zakona značilo bi zaštitu vitalnog zdravstvenog i ekonomskog interesa građana i građanki Bosne i Hercegovine, što donosioci odluka trebaju postaviti u red svojih prioriteta. 

U Bosni i Hercegovini čak 9000 ljudi godišnje umre od posljedica pušenja, kako aktivnih tako i pasivnih pušača. Prema statističkim podacima, pet vodećih uzroka smrtnosti odraslog stanovništva u BiH su akutni infarkt miokarda, moždani udar, esencijalna hipertenzija, maligna neoplazma bronha i pluća, te hronična oboljenja srca. Rizici oboljenja od nabrojanih bolesti se povećavaju uslijed aktivnog i pasivnog pušenja.

Prema procjenama ekonomskih eksperata, samo u Federaciji BiH na posljedice konzumiranja duhana i duhanskih proizvoda godišnje se troši čak dvije milijarde konvertibilnih maraka. Na troškove liječenja malignih i kardiovaskularnih oboljenja izdvaja se preko 35 miliona KM, dok se ostali troškovi odnose na izgubljenu produktivnost i izgubljene javne prihode od oporezivanja duhanskih proizvoda, te troškove domaćinstava. 

Podsjećamo, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH je na 22. sjednici, održanoj 26. maja 2021. godine, usvojio Prijedlog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Da bi zakon bio u konačnici usvojen mora proći glasanje i dobiti podršku delegata Doma naroda Parlamenta FBiH.  Nacrt sličnog zakona u Republici Srpskoj  2018. godine je povučen iz skupštinske procedure i nakon toga više nije bio razmatran. 

 
"Danas ekonomisti pouzdano znaju dvije stvari o epidemiji ovisnosti o duhanu. Prvo, riječ je o jednom od najvećih ekonomskih i zdravstvenih problema globalno. Svake godine odnese preko osam miliona života, dvostruko više nego COVID-19. Naše ekonomije izgube preko $1.4 triliona a naročito su izložene ekonomije u razvoju, kao što je recimo Bosna i Hercegovina koja svake godine izgubi između 20 i 30 hiljada svojih građana i tri milijarde konvertibilnih maraka. Drugo, ono što je dobra vijest danas imamo tri vrlo efikasna instrumenata za borbu protiv ovog problema. Na prvom mjestu to su akcize, koje treba dovesti do maksimalne mogućnosti njihovog iskorištenja, dakle riječ je o porezu na štetne proizvode i aktivnosti. 

Zabrana pušenja na javnim mjestima, povećanje akciza na duhan i suzbijanje crnog tržišta u skladu sa mjerama Protokola za eliminaciju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima su neophodni za EU integracije. 

U Izvještaju Europske unije o napretku BiH za 2021. naglašava se da je ostvaren nikakav ili ograničen napredak po različitim poglavljima. Posebno se ističe pitanje neadekvatnih zakona na polju kontrole duhana i neophodnost zabrane pušenja na svim javnim mjestima, usklađivanje poreza na duhan sa EU direktivama, te ratificiranje Protokola za eliminaciju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima. Zakonodavstvo koje regulira kontrolu duhana na entitetskim nivoima i u Brčko distriktu nije usklađeno sa relevantnom pravnom stečevinom Europske unije. Iako je Bosna i Hercegovina potpisnica Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije, ova konvencija nije u potpunosti implementirana. Također, Bosna i Hercegovina je jedina država u regionu koja nije ratifikovala Protokol za eliminaciju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima,  međunarodni sporazum koji ima za cilj ukloniti sve oblike nezakonite trgovine duhanskim proizvodima kroz paket mjera koje zemlje moraju poduzeti u međusobnoj suradnji.

Ambasador Sattler, povodom 11. godišnjice ratificiranja Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije je izjavio „Pozivamo vlasti u BiH da hitno usvoje novo zakonodavstvo u oblasti kontrole duhana i ispune dugogodišnju preporuku EU koja se odnosi na usvajanje zakona na svim nivoima o zabrani pušenja na javnim mjestima u skladu s pravnom stečevinom EU, kao i da ratifikuju protokol o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima i započnu s provedbom obje mjere”.

Neusklađeno i neefikasno zakonodavstvo za kontrolu duhana izaziva 9000 hiljada preranih smrti bh. građana godišnje, a samo u Federaciji BiH dvije milijarda konvertibilnih maraka se troši na posljedice uzrokovane korištenjem duhana i duhanskih proizvoda. U maju 2021. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH većinom glasova podržao je prijedlog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje. Da bi zakon stupio na snagu potrebno je da ga usvoji i Dom naroda Parlamenta FBiH. Usvajanje zakona je ispraćeno javnom kampanjom “Zdravlje je Zakon” podržanom od strane mnogobrojnih građana, nevladinih organizacija, zdravstvene i akademske zajednice, kao i političara.

Pozivamo nadležne institucije da što prije usvoji zakonsku regulativu kontrole duhana i na taj način zaštiti zdravlje stanovništva, i ujedno naprave iskorak ka EU integracijama.

 

PROi

PROI je dio PROI & Balkantina grupacije.

PROI koordinira

balkantina hranagurmana prodisimo smetami rural