25.03.2022. održan je radni sastanak sa predstavnicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, te je dogovorena saradnja na pokretanju procesa stvaranja potrebnih uslova za ratifikaciju Protokola o eliminaciji ilegalne trgovine duhanom i duhanskim proizvodima. U narednom periodu očekuje se multisektoralna saradnja sa institucijama Bosne i Hercegovine kako bi se zajedničkim naporima došlo do primjene sistematskih rješenja kada je u pitanju problem ilegalne trgovine duhanom u Bosni i Hercegovini.
 
Sastanku su prisustvovali:
1. Orhan Kapić, Sektor za provođenje propisa, sef Grupe za sprjecavanje krijumcarenja i prekrsaja, UIO BiH
2. Edin Kirlic, Sektor za provođenje propisa, Strucni savjetnik za obavjestajni rad, UIO BiH
3. Mirza Kršo, ekonomski stručnjak
4. Uliana Bakh, izvršna direktorica PROI-a
5. Samir Ibišević, predsjednik PROI-a
6. Jasmina Čekrić, projektna koordinatorica
PROi

PROI je dio PROI & Balkantina grupacije.

PROI koordinira

balkantina hranagurmana prodisimo smetami rural