Mladi ljudi su osjetili potrebu da se izbore za odrastanje u zdravom okruženju oslobođenom od duhana, i time preveniraju ovisnost i bolesti uzrokovane konzumacijom duhanskih proizvoda. Svoje stavove su podijelili tokom događaja “Stvaranje generacije bez duhana u BiH”.

Inicijativa je najavljena 30.11.2021. u Olimpijskom muzeju u Sarajevu, pod okriljem Švicarske ambasade u BiH, a u organizaciji udruženja PROI. Događaj je počeo sa press-konferencijom “Pokret mladih za stvaranje generacije bez duhana”, a u nastavku je slijedila tematska diskusija o ulozi politika i novih zakona u stvaranju generacije bez duhana. Panelisti u diskusiji su bili Laurent Ruedin (Ambasada Švicarske u BiH), Jasmina Čekrić (PROI), Tomislav Cvitanušić (predsjedavajući Upravnog odbora Nacionalnog olimpijskog komiteta BiH), Kenela Zuko (Zastupnički dom Parlamenta FBiH), Mirza Kršo (Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu), a video porukom se obratio i Ahmed Husagić (Pokret „Snaga domovine“). U diskusiji su učestvovalii i ostali učesnici - predstavnici civilnog društva, institucija vlasti te predstavnici međunarodne zajednice, a posebno mladi aktivisti i aktivistkinje. 
 
“Vlada Švicarske aktivno podržava napore zdravstvenih institucija u Bosni i Hercegovini na promicanju zdravlja i prevenciji bolesti među stanovništvom. Čisti zrak bez duhanskog dima jedan je od ključnih faktora u postizanju ovog cilja. Danas se pridružujemo pozivu za javno djelovanje za stvaranje generacije bez duhana. Zaštitimo mlade i one koji ne žele da budu izloženi duhanskom dimu. A ima ih mnogo. Moramo stvoriti zdravo okruženje bez duhanskog dima kako bismo zaštitili najugroženije grupe, posebno djecu, trudnice i starije građane i građanke. Čestitam Federalnom ministarstvu zdravstva i zastupnicima u Zastupničkom domu FBiH na usvajanju zakona o kontroli duhana u FBiH. Nadalje, čestitao bih i rukovodiocima u javnom sektoru, ali i vlasnicima biznisa i ugostiteljskih objekata koji su i prije konačnog usvajanja zakona odlučili da svoja mjesta oslobode od duhanskog dima. Pozivamo vas da se angažujete za bolje zdravlje svih građana Bosne i Hercegovine, posebno mlađe populacije”, izjavio je Laurent Ruedin, šef odjela za zdravstvo u Ambasadi Švicarske u BiH. 
 
“Za razliku od većine drugih zemalja, broj mladih u BiH koji konzumiraju duhan je u porastu. Krajnje je vrijeme da kao društvo počnemo raditi na zaštiti budućih generacije od bolesti izazvanih duhanom i duhanskim proizvodima. Prvi korak za to je usvajanje i sprovođenje politika koje će osigurati da djeca i mladi odrastaju u okruženju bez duhana, a time će se spriječiti da djeca i mladi da preuzmu naviku pušenja od odraslih i postanu ovisnici. Kroz zakone i druge mjere moramo osigurati domove bez duhana, obrazovne ustanove bez duhana, javna mjesta bez duhana. Moramo što više smanjiti dostupnost duhanskih proizvoda djeci i mladim ljudima. Mi, mladi, smo se udružili da potaknemo vlasti da što prije  usvoje zakone neophodne za život u zdravom okruženju, u okruženju bez duhana” - poručila je Jasmina Čekrić, koordinatorica novo organizovanog Omladinskog odbora za zdravstveno zagovaranje pri PROI-u. 
 
Ove godine Europska komisija je u svom Planu za borbu protiv raka, postavila cilj stvaranja generacije bez duhana u EU do 2040. Godine. U praksi to znači da se cilja na smanjenje postotka stanovništva koje konzumira duhan s trenutačnih 25% na manje od 5%. U isto vrijeme, sve više i više država Europe i svijeta u svojim strategijama se opredjelljuje da postanu države bez duhana, gdje je prevalenca pušenja manja od 5%, a poseban akcent je na zaštiti mlađih generacija od posljedica pušenja. Podsjećamo da je Bosna i Hercegovina trenutno jedna od država sa najvećom prevalencom pušenja u Europi, i u kojoj čak 38% odraslog stanovništva su pušači, a više od 9000 ljudi godišnje umire od bolesti uzrokovanih konzumacijom duhana. 
 
Ovaj događaj je realiziran u okviru projekta „Podrška usvajanju novih zakona o kontroli duhana u BiH“ koji podržava Vlada Švicarske, a implementira udruženje PROI. Glavni cilj projekta je mobilizirati zajednice u podršci usvajanju sveobuhvatnog i efikasnog zakona o kontroli duhana koji će omogućiti stvaranje zdravog okruženja u Bosni i Hercegovini.  
PROi

PROI je dio PROI & Balkantina grupacije.

PROI koordinira

balkantina hranagurmana prodisimo smetami rural