Zabrana pušenja na javnim mjestima, povećanje akciza na duhan i suzbijanje crnog tržišta u skladu sa mjerama Protokola za eliminaciju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima su neophodni za EU integracije. 

U Izvještaju Europske unije o napretku BiH za 2021. naglašava se da je ostvaren nikakav ili ograničen napredak po različitim poglavljima. Posebno se ističe pitanje neadekvatnih zakona na polju kontrole duhana i neophodnost zabrane pušenja na svim javnim mjestima, usklađivanje poreza na duhan sa EU direktivama, te ratificiranje Protokola za eliminaciju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima. Zakonodavstvo koje regulira kontrolu duhana na entitetskim nivoima i u Brčko distriktu nije usklađeno sa relevantnom pravnom stečevinom Europske unije. Iako je Bosna i Hercegovina potpisnica Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije, ova konvencija nije u potpunosti implementirana. Također, Bosna i Hercegovina je jedina država u regionu koja nije ratifikovala Protokol za eliminaciju ilegalne trgovine duhanskim proizvodima,  međunarodni sporazum koji ima za cilj ukloniti sve oblike nezakonite trgovine duhanskim proizvodima kroz paket mjera koje zemlje moraju poduzeti u međusobnoj suradnji.

Ambasador Sattler, povodom 11. godišnjice ratificiranja Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije je izjavio „Pozivamo vlasti u BiH da hitno usvoje novo zakonodavstvo u oblasti kontrole duhana i ispune dugogodišnju preporuku EU koja se odnosi na usvajanje zakona na svim nivoima o zabrani pušenja na javnim mjestima u skladu s pravnom stečevinom EU, kao i da ratifikuju protokol o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima i započnu s provedbom obje mjere”.

Neusklađeno i neefikasno zakonodavstvo za kontrolu duhana izaziva 9000 hiljada preranih smrti bh. građana godišnje, a samo u Federaciji BiH dvije milijarda konvertibilnih maraka se troši na posljedice uzrokovane korištenjem duhana i duhanskih proizvoda. U maju 2021. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH većinom glasova podržao je prijedlog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje. Da bi zakon stupio na snagu potrebno je da ga usvoji i Dom naroda Parlamenta FBiH. Usvajanje zakona je ispraćeno javnom kampanjom “Zdravlje je Zakon” podržanom od strane mnogobrojnih građana, nevladinih organizacija, zdravstvene i akademske zajednice, kao i političara.

Pozivamo nadležne institucije da što prije usvoji zakonsku regulativu kontrole duhana i na taj način zaštiti zdravlje stanovništva, i ujedno naprave iskorak ka EU integracijama.

 

PROi

PROI je dio PROI & Balkantina grupacije.

PROI koordinira

balkantina hranagurmana prodisimo smetami rural