U periodu od 14-16. oktobra 2021. godine održan je prvi Medijski forum pod nazivom Kontrola duhana - instrument jačanja ekonomije i kvalitete života i zdravlja u Bosni i Hercegovini.

Glavni cilj ovog foruma bilo je unaprjeđenje postojećih modela medijskog izvještavanja i identifikacija novih mogućnosti razvoja istraživačkog novinarstva u oblasti kontrole duhana, budući da mediji predstavljaju jednu od najodgovornijih karika za promicanje zdravstvenih i društveno-odgovornih politika u BiH.

Forumu je prisustvovalo 10 urednika i delegiranih predstavnika vodećih bh medija kao i predstavnik Federalnog ministarstva zdravstva koji su zajedno imali priliku da kroz različite sesije u okviru Foruma unaprijede i razmijene svoja znanje i vještine o medijskom izvještavanju na temu kontrole duhana u Bosni i Hercegovini.

Učesnicima Foruma bio je predstavljen je i Tobacco Control Media Hub koji će medijima učiniti dostupnim naučno potvrđene informacije i osigurati povezivanje sa međunarodnim i domaćim medijskim, ekonomskim i zdravstvenim ekspertima, a u cilju što kvalitetnijeg izvještavanja.

Forum se organizovao u okviru projekta "Podrška usvajanju novih zakona o kontroli duhana u BiH" koji podržava Vlada Švicarske, a implementira PROI

PROi

PROI je dio PROI & Balkantina grupacije.

PROI koordinira

balkantina hranagurmana prodisimo smetami rural