Svjetski dan bez duhanskog dima službeno se obilježava 31. maja od 1987. godine s ciljem podizanja svijesti o važnosti suzbijanja pušenja kao važnog faktora rizika za nastanak niza preventabilnih bolesti koje za posljedicu imaju prijevremenu smrt. Zbog nedostatka efikasnog zakonskog rješenja svaki sat u Bosni i Hercegovini jedna osoba umre od bolesti uzrokovanih duhanom. Ako se ništa ne poduzme, 100.000 ljudi će doživjeti preuranjenu smrt od bolesti povezanih sa pušenjem do 2030. godine. Pušenje je i dalje prisutno na svim javnim mjestima gdje se djeca i nepušači izlažu štetnim uticajima posrednog pušenja.

Ove godine udruženje PROI je upriličilo dodjelu priznanja javnim ličnostima i pojedincima koji su doprinijeli efikasnim politikama kontrole duhana i zaštiti zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini. Zbog ove inicijative, ovogodišnji Svjetski dan bez duhana se veže za usvajanje Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje koji je usvojen na 22. sjednici Predstavničkog dom Parlamenta Federacije BiH sa čak 63 glasa. U pripremi ovog Zakona i njegovom usvajanju značajnu su ulogu odigrali Federalno ministarstvo zdravstva, Vlada FBiH, klubovi poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBIH, Odbor za zdravstvo i Zakonodavno-pravna komisija Parlamenta FBiH, kao i svaki pojedinačni parlamentarac i politička stranka koja je podržala usvajanje ovog bitnog javno-zdravstvenog zakona.

“U ključnom trenutku, kada u Federaciji BiH uskoro može zaživiti efikasan i sveobuhvatni zakon za kontrolu duhana koji će spasiti živote hiljade građana, jako je bitno da se svi donosioci odluka, mediji i građani odupru obmanama i trikovima duhanske industrije. U Bosni i Hercegovini dešava se isto, što i u drugim zemljama prije deset-dvadeset godina, kada su i one bile na putu usvajanja sličnih zakona. Mnogobrojna istraživanja potvrđuju da duhanska industrija manipulira javnim mišljenjem i pokušava skrenuti pažnju sa zdravstvenog na ekonomski aspekt, plasirajući neistinite podatke o ekonomskim gubitcima. Svjesni smo komplikovane situacije u kojoj donosioci odluka moraju analizirati sve informacije da bi temeljili svoje odluke na činjenicama, a ne na lažima te tako djelovati u stvarnom interesu građana i svojih birača. Također se zahvaljujemo svim medijima, koji o ovoj tematici izvještavaju na objektivan i nezavisan način. Vjerujemo da od Svjetskog dana bez duhana, kao globalnog simbola borbe protiv negativnih posljedica pušenja, brojimo sedmice kada će i građani BiH dobiti zakonsku zaštitu od duhanskog dima” - poručili su iz PROI-a.

Ipak, borba za javno zdravlje, a protiv štetnog utjecaja duhana, je trajna zadaća, a Svjetski dan bez duhanskog dima tek prilika da se uradi  inventura postignutih rezultata i isplaniraju aktivnosti koje će dovesti do toga da se sljedeći datum dočeka u zdravijem i sretnijem okruženju.

PROi

PROI je dio PROI & Balkantina grupacije.

PROI koordinira

balkantina hranagurmana prodisimo smetami rural