O Nama

Unosimo strast, kreativnost i iskustvo u svaku misiju koju poduzimamo

PROI osnažuje inicijative zagovaranja vođene od strane mladih i projekte civilnog društva, potičući angažman zajednice, zaštitu ljudskih prava i napredak u javnom zdravstvu. Kroz suradnju stvaramo otporne i održive zajednice, koje promiču socijalnu uključenost i demokratske vrijednosti.

Vizija PROI-a su otporne, uključive i osnažene zajednice diljem Zapadnog Balkana, gdje pojedinci i organizacije civilnog društva napreduju, oblikujući živopisno civilno društvo i potičući održivi razvoj.

Novosti

Sastanci mladih sa donosiocima odluka u Travniku

 Mladi lideri i liderice iz Sarajeva, Tuzle i Travnika su identifikovali 8 zagovaračkih inicijativa iz oblasti borbe...

Definirani uvjeti za prostore za pušenje u ugostiteljskim objektima 

U Sarajevu je 28. juna održana konferencija za medije Federalnog ministarstva zdravstva u saradnji sa Udruženjem PROI...

U Sarajevu obilježen Svjetski dan bez duhana – na snazi kazne za nepoštivanje novog zakona o kontroli duhana u FBiH

U Olimpijskom muzeju u Sarajevu, 31. maja obilježen je Svjetski dan bez duhana, u organizaciji udruženja PROI...

Mladi lideri i liderice održali sastanke sa donosiocima odluka Tuzlanskog kantona

Omladinski aktivisti i članovi projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih”  koji provodi Udruženje PROI Sarajevo u partnerstvu sa...

Mladi uputili zagovaračke inicijative u nadležne institucije BiH adresirane na borbu protiv korupcije i nasilja nad ženama

 Omladinski aktivisti i članovi projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih”  koji provodi Udruženje PROI Sarajevo u partnerstvu sa...

JAVNI OGLAS ZA ANGAŽMAN GRAFIČKOG DIZAJNERA

U skladu sa potrebama Udruženja PROI Sarajevo raspisujemo javni oglas za angažman grafičkog dizajnera koji će biti...

Projekt “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih”

Projekt “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih” implementira Udruženje PROI u partnerstvu sa Omladinskim pokretom Revolt Tuzla i Centarom za edukaciju mladih Travnik.
Provođenje projekta podržava Institut za razvoj mladih KULT. 
Projekt ima za cilj osnažiti mlade lidere i liderice, omogućiti im sticanje zagovaračkih vještina i pružiti podršku za aktivno zagovaranje EU reformi u Bosni i Hercegovini. Projekt nastoji da izgradi zagovaračke kapacitete mladih ljudi uz istovremeno zagovaranje EU reformi u BiH.

Projekt “Osnaživanje procesa suprotstavljanja krijumčarenju i ilegalnoj trgovini duhanskim proizvodima u okviru EU integracija”

Projekt je implementiralo Udruženje PROI u partnerstvu sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH a uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini.
Projekt je pružio podršku vlastima Bosne i Hercegovine u ispunjavanju uslova zahtijevanih procesima pristupanja EU u vezi sa borbom protiv ilegalne trgovine duhanom.

Zdravlje je Zakon

U maju 2022. godine, Federacija Bosne i Hercegovine usvojila je Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje s ciljem unapređenja javnog zdravlja. U sklopu projekta “Unapređivanje okvira uvjeta za podršku zdravstvenom okruženju i poticanje ljudi da preuzmu odgovornost za svoje zdravlje i da donose zdravije izbore”, nastala je mapa ugostiteljskih objekata koji se pridržavaju mjera zakona u FBiH, pružajući građanima informacije o lokacijama gdje mogu očekivati zdravije okruženje u pogledu pušenja.

Projekti su primarni način na koji unapređujemo našu zajednicu, čije nedostatke najprije identificiramo a onda i ispravljamo kroz jačanje kapaciteta, javne akcije, zagovaranje, komunikaciju, edukaciju i angažman zajednice.

  • IZRADA POLITIKA
  • ZAGOVARANJE
  • UNAPREĐENJE KAPACITETA
  • JAVNE KAMPANJE
Imate pitanja?

Kontaktirajte nas