O NAMA

Posljednjih dvadeset godina nastojali smo djelovati kao profesionalci koji unose strast, kreativnost i iskustvo u svaku misiju koju poduzimamo, sve dok njena početna i završna linija počinju i završavaju sa željom za poboljšanjem kvalitete života i neto sreće za što više pojedinaca koliko je moguće.

Unosimo strast, kreativnost i iskustvo u svaku misiju koju poduzimamo

Od svog osnivanja 2001. godine radimo na stvaranju pozitivnih promjena u području zagovaranja javnog zdravlja, ljudskih prava, razvoja zajednice, okoliša, ekonomskog rasta i socijalne uključenosti u Bosni i Hercegovini.

MI SMO:

ZA-zdravi život

ZA-napredak

ZA-pojedince

Novosti

11 April
U proteklih mjesec dana se aktivno prikupljala humanitarna pomoć za narod Ukrajine koju su inicirali i koordinirali Institut za razvoj zajednice...
31 Mart
Udruženje PROI uputilo je Otvoreno pismo Vijeću ministara BiH, pozivajući na odgovorno djelovanje po pitanju rješavanja privremenog boravka...
28 Mart
25.03.2022. održan je radni sastanak sa predstavnicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, te je dogovorena saradnja na pokretanju procesa...
28 Mart
2022. godina u Evropi se predstavlja kao Evropska godina mladih, a ignorisanje interesa mladih za pozitivne reforme od strane nadležnih vlasti u...
22 Mart
Izjašnjavanje o Prijedlogu Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje nalazi se na Dnevnom redu 10....
15 Mart
Akcija prikupljanja humanitarne pomoći za narod Ukrajine pokrenuta je u Bosni i Hercegovini. Preduzeća i biznisi mogu donirati prehrambene...

IZDVOJENO

Zahvaljujući inovativnom pristupu projektima od društvene važnosti jačamo zajednicu i podižemo kvalitet života za sve individue unutar nje.

Balkan bez duhana

Balkan bez duhana nastoji ojačati mjere kontrole duhana promicanjem usvajanja učinkovitih poreznih politika u BiH, SRB, MNE.

HRANA GURMANA

Kampanja HRANA GURMANA ima za cilj da približi bogatstvo bh. domaće i zdrave hrane svakom stolu.

Rural.ba

Rural.ba je platforma koja istražuje, otkriva, razvija i nudi bh. turističke proizvode ljubiteljima ruralne gastronomije, kulture, prirode i avanturizma.

NAŠI PROJEKTI

Posljednjih dvadeset godina nastojali smo djelovati kao profesionalci koji unose strast, kreativnost i iskustvo u svaku misiju koju poduzimamo, sve dok njena početna i završna linija počinju i završavaju sa željom za poboljšanjem kvalitete života i neto sreće za što više pojedinaca koliko je moguće.

Trenutno 24.4% školske djece konzumira duhanske proizvode, što je za 7% više u odnosu na rezultate istraživanja iz 2013. godine.
Zaprepašteni? Iznenađeni? I mi smo. Ovo nije problem, ovo je katastrofa.
Zakoni o kontroli duhana su osnovni instrument rješavanja ovog problema, a odgovornost za njegovo usvajanje u FBiH je u rukama zastupnika Doma naroda Paralamenta FBiH. Šta se čeka? Koliko ljudi još treba da umre da ovaj Zakon dođe na dnevni red i u konačnici se usvoji?

Ovaj video produciran je u okviru projekta "Podrška usvajanju novih zakona o kontroli duhana u BiH" koji podržava Vlada Švicarske a implementira PROI.

Projekti su primarni način na koji unapređujemo našu zajednicu, čije nedostatke najprije identificiramo a onda i ispravljamo kroz jačanje kapaciteta, javne akcije, zagovaranje, komunikaciju, edukaciju i angažman zajednice.

 • UPRAVLJANJE, PRAVO I PRAVDA
  • Poboljšanje procesa uklanjanja krijumčarenja i drugih oblika nezakonite trgovine duhanskim proizvodima u sklopu pristupanja EU
  • Razvoj i provedba komunikacijskih aktivnosti usvajanja kratkoročnih zakona o višestranoj kontroli duhana
  • Ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana
  • Male mete duhanske industrije na Balkanu
  • Ljudsko pravo na čisti zrak
 • ZDRAVLJE
  • Balkan bez duhana

  • Bosna i Hercegovina bez duhana: Promocija i stvaranje okruženja bez dim

  • Povećanje univerzalnog pristupa za rizične populacija u Bosni i Hercegovini

  • “Sa nama niste sami” - Smanjenje štete među injekcionim korisnicima droga i seksualnim radnicama u Sarajevu i Mostaru

  • Prevencija HIV-a i smanjenje štete u teško dostupnim skupinama i skupinama s povećanim rizikom

  • Povećanje testiranja na HIV za sprječavanje prijenosa s majke na dijete u materinstvu

  • Anti-Dop ambasadori izvan granica

  • “Budi pametan - nemoj početi” - Sprječavanje upotrebe droga među ženama u ranoj mladosti i adolescenticama u Sarajevu

  • Kuća javne sigurnosti - Sveobuhvatni pristup sigurnosti zajednice

 • EKONOMSKI RAST
  • Hrana Gurmana
  • Rural.ba
  • Istraživanje potencijala ruralnog turizma za vrijeme pandmije COVID-19
 • OKOLIŠ
  • Ljudsko pravo na čisti zrak
  • Bosna i Hercegovina bez duhana: Promocija i stvaranje okruženja bez duhanskog dima

Imate pitanja? Kontaktirajte nas.

PROi

PROI je dio PROI & Balkantina grupacije.

PROI koordinira

balkantina hranagurmana prodisimo smetami rural