O Nama

Unosimo strast, kreativnost i iskustvo u svaku misiju koju poduzimamo

Posljednjih dvadeset godina nastojali smo djelovati kao profesionalci koji unose strast, kreativnost i iskustvo u svaku misiju koju poduzimamo, sve dok njena početna i završna linija počinju i završavaju sa željom za poboljšanjem kvalitete života i neto sreće za što više pojedinaca koliko je moguće.

Od svog osnivanja 2001. godine radimo na stvaranju pozitivnih promjena u području zagovaranja javnog zdravlja, ljudskih prava, razvoja zajednice, okoliša, ekonomskog rasta i socijalne uključenosti u Bosni i Hercegovini.

Novosti

Balkans-Ukraine Cooperation Network has shared new perspective to EU enlargement strategy

In the light of recent developments in the Western Balkans, Ukraine, Moldova, and Georgia, the Balkans-Ukraine Cooperation...

Održana panel diskusija “Ka efektivnijim politikama kontrole duvana”

Na panel diskusiji „Ka efektivnijim politikama kontrole duvana“ koja je održana 07.12.2022. godine u Sarajevu, predstavljeni su...

UKRAJINA I ZAPADNI BALKAN: Sigurnosni izazovi i lekcije za budućnost

PROI, jedan od osnivača Mreže za saradnju Balkana i Ukrajine (BUCN), bio je domaćin prve online konferencije...

Prijem novih članova civilnog društva u Balkansko-Ukrajinsku mrežu za suradnju (BUCN)

Balkansko-Ukrajinska mreža za saradnju (Balkan Ukraine Cooperation Network - BUCN) je neformalna mreža partnera koji zajedno rade...

Predstavnici Zagovaračkog odbora mladih učestvovali na GLOBAL YOUTH ADVOCACY SUMMIT-u

Predstavnici Zagovaračkog odbora mladih, Jasmina Čekrić i Vedad Resić su učestvovali na petodnevnom globalnom samitu “Global Youth...

Osnivački sastanak Mreže organizacija civilnog društva Ukrajine i država Zapadnog Balkana

Udruženje PROI je u saradnji sa organizacijama Nova geopolitička istraživačka mreža i Analitički centar za balkanske studije,...

Izdvojeno

Projekat ”Osnaživanje procesa suprotstavljanja krijumčarenju i ilegalnoj trgovini duhanskim proizvodima u okviru EU integracija” implementira PROI a podržava Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH.


Projekat ima za cilj pružiti podršku vlastima Bosne i Hercegovine u ispunjavanju uslova zahtijevanih procesima pristupanja EU u vezi sa borbom protiv ilegalne trgovine duhanom.

Zanimljivosti

Video

Zdravlje je Zakon

Trenutno 24.4% školske djece konzumira duhanske proizvode, što je za 7% više u odnosu na rezultate istraživanja iz 2013. godine. Zaprepašteni? Iznenađeni?
I mi smo. Ovo nije problem, ovo je katastrofa.
Zakoni o kontroli duhana su osnovni instrument rješavanja ovog problema, a odgovornost za njegovo usvajanje u FBiH je u rukama zastupnika Doma naroda Paralamenta FBiH. Šta se čeka? Koliko ljudi još treba da umre da ovaj Zakon dođe na dnevni red i u konačnici se usvoji?

Ovaj video produciran je u okviru projekta “Podrška usvajanju novih zakona o kontroli duhana u BiH” koji podržava Vlada Švicarske a implementira PROI.

Klikni da pogledaš video

Projekti su primarni način na koji unapređujemo našu zajednicu, čije nedostatke najprije identificiramo a onda i ispravljamo kroz jačanje kapaciteta, javne akcije, zagovaranje, komunikaciju, edukaciju i angažman zajednice.

 • Poboljšanje procesa uklanjanja krijumčarenja i drugih oblika nezakonite trgovine duhanskim proizvodima u sklopu pristupanja EU
 • Razvoj i provedba komunikacijskih aktivnosti usvajanja kratkoročnih zakona o višestranoj kontroli duhana
 • Ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana
 • Male mete duhanske industrije na Balkanu
 • Ljudsko pravo na čisti zrak
 • Balkan bez duhana
 • Bosna i Hercegovina bez duhana: Promocija i stvaranje okruženja bez dim
 • Povećanje univerzalnog pristupa za rizične populacija u Bosni i Hercegovini
 • “Sa nama niste sami” – Smanjenje štete među injekcionim korisnicima droga i seksualnim radnicama u Sarajevu i Mostaru
 • Prevencija HIV-a i smanjenje štete u teško dostupnim skupinama i skupinama s povećanim rizikom
 • Povećanje testiranja na HIV za sprječavanje prijenosa s majke na dijete u materinstvu
 • Anti-Dop ambasadori izvan granica
 • “Budi pametan – nemoj početi” – Sprječavanje upotrebe droga među ženama u ranoj mladosti i adolescenticama u Sarajevu
 • Kuća javne sigurnosti – Sveobuhvatni pristup sigurnosti zajednice
 • Hrana Gurmana
 • Rural.ba
 • Istraživanje potencijala ruralnog turizma za vrijeme pandmije COVID-19
 • Ljudsko pravo na čisti zrak
 • Bosna i Hercegovina bez duhana: Promocija i stvaranje okruženja bez duhanskog dima
Imate pitanja?

Kontaktirajte nas