O Nama

Unosimo strast, kreativnost i iskustvo u svaku misiju koju poduzimamo

PROI osnažuje inicijative zagovaranja vođene od strane mladih i projekte civilnog društva, potičući angažman zajednice, zaštitu ljudskih prava i napredak u javnom zdravstvu. Kroz suradnju stvaramo otporne i održive zajednice, koje promiču socijalnu uključenost i demokratske vrijednosti.

Vizija PROI-a su otporne, uključive i osnažene zajednice diljem Zapadnog Balkana, gdje pojedinci i organizacije civilnog društva napreduju, oblikujući živopisno civilno društvo i potičući održivi razvoj.

Novosti

Mladi uputili zagaravačke inicijative u nadležne institucije BiH adresirane na borbu protiv korupcije i nasilja nad ženama

 Omladinski aktivisti i članovi projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih”  koji provodi Udruženje PROI Sarajevo u partnerstvu sa...

JAVNI OGLAS ZA ANGAŽMAN GRAFIČKOG DIZAJNERA

U skladu sa potrebama Udruženja PROI Sarajevo raspisujemo javni oglas za angažman grafičkog dizajnera koji će biti...

JAVNI POZIV: PROJEKTNI KOORDINATOR/ICA

Udruženje PROI traži projektnog koordinatora/icu koji/koja će biti ključni član našeg tima. Glavna odgovornost ovog radnog mjesta...

Mladi lideri i liderice uspostavili saradnju sa UN Women BiH

U okviru projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih” mladi lideri i liderice iz Sarajeva, Travnika i Tuzle prepoznali...

OPEN CALL FOR A MEDIA AND PR SPECIALIST

OPEN CALL For the Needs of Implementation of Project Activities  PR and Media specialist Following the project...

Mladi traže od Vijeća ministara BiH da glasaju za Zakon o Sudu BiH i podrže europski put BiH

27.03.2024. - Omladinski aktivisti i članovi projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih”  koji provodi udruzenje PROI, uputili su...

Projekt “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih”

Projekt “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih” implementira Udruženje PROI u partnerstvu sa Omladinskim pokretom Revolt Tuzla i Centarom za edukaciju mladih Travnik.

Provođenje projekta podržava Institut za razvoj mladih KULT. Stavovi izneseni u ovom projektu nisu i ne mogu biti smatrani stavovima Instituta za razvoj mladih KULT, već isključivo autora.

Projekt ima za cilj osnažiti mlade lidere i liderice, omogućiti im sticanje zagovaračkih vještina i pružiti podršku za aktivno zagovaranje EU reformi u Bosni i Hercegovini. Projekt nastoji da izgradi zagovaračke kapacitete mladih ljudi uz istovremeno zagovaranje EU reformi u BiH.

Područja djelovanja

Projekt “Osnaživanje procesa suprotstavljanja krijumčarenju i ilegalnoj trgovini duhanskim proizvodima u okviru EU integracija”

Projekt je implementiralo Udruženje PROI u partnerstvu sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH a uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini.

 

Projekt je pružio podršku vlastima Bosne i Hercegovine u ispunjavanju uslova zahtijevanih procesima pristupanja EU u vezi sa borbom protiv ilegalne trgovine duhanom.

Video

Zdravlje je Zakon

Trenutno 24.4% školske djece konzumira duhanske proizvode, što je za 7% više u odnosu na rezultate istraživanja iz 2013. godine. Zaprepašteni? Iznenađeni?
I mi smo. Ovo nije problem, ovo je katastrofa.
Zakoni o kontroli duhana su osnovni instrument rješavanja ovog problema, a odgovornost za njegovo usvajanje u FBiH je u rukama zastupnika Doma naroda Paralamenta FBiH. Šta se čeka? Koliko ljudi još treba da umre da ovaj Zakon dođe na dnevni red i u konačnici se usvoji?

Ovaj video produciran je u okviru projekta “Podrška usvajanju novih zakona o kontroli duhana u BiH” koji podržava Vlada Švicarske a implementira PROI.

Klikni da pogledaš video

Projekti su primarni način na koji unapređujemo našu zajednicu, čije nedostatke najprije identificiramo a onda i ispravljamo kroz jačanje kapaciteta, javne akcije, zagovaranje, komunikaciju, edukaciju i angažman zajednice.

 • Poboljšanje procesa uklanjanja krijumčarenja i drugih oblika nezakonite trgovine duhanskim proizvodima u sklopu pristupanja EU
 • Razvoj i provedba komunikacijskih aktivnosti usvajanja kratkoročnih zakona o višestranoj kontroli duhana
 • Ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana
 • Male mete duhanske industrije na Balkanu
 • Ljudsko pravo na čisti zrak
 • Osnivanje Balkansko-ukrajinske mreže za saradnju
 • Osnivanje prvog Zagovaračkog odbora mladih
 • Jačanje kapaciteta mladih ljudi i osnaživanje njihovih vještina zagovaranja sa ciljem unapređenja zakonodavstava na području Bosne i Hercegovine.
 • Balkan bez duhana
 • Bosna i Hercegovina bez duhana: Promocija i stvaranje okruženja bez dim
 • Povećanje univerzalnog pristupa za rizične populacija u Bosni i Hercegovini
 • “Sa nama niste sami” – Smanjenje štete među injekcionim korisnicima droga i seksualnim radnicama u Sarajevu i Mostaru
 • Prevencija HIV-a i smanjenje štete u teško dostupnim skupinama i skupinama s povećanim rizikom
 • Povećanje testiranja na HIV za sprječavanje prijenosa s majke na dijete u materinstvu
 • Anti-Dop ambasadori izvan granica
 • “Budi pametan – nemoj početi” – Sprječavanje upotrebe droga među ženama u ranoj mladosti i adolescenticama u Sarajevu
 • Kuća javne sigurnosti – Sveobuhvatni pristup sigurnosti zajednice
Imate pitanja?

Kontaktirajte nas