O Nama

Unosimo strast, kreativnost i iskustvo u svaku misiju koju poduzimamo

Posljednjih dvadeset godina nastojali smo djelovati kao profesionalci koji unose strast, kreativnost i iskustvo u svaku misiju koju poduzimamo, sve dok njena početna i završna linija počinju i završavaju sa željom za poboljšanjem kvalitete života i neto sreće za što više pojedinaca koliko je moguće.

Od svog osnivanja 2001. godine radimo na stvaranju pozitivnih promjena u području zagovaranja javnog zdravlja, ljudskih prava, razvoja zajednice, okoliša, ekonomskog rasta i socijalne uključenosti u Bosni i Hercegovini.

Novosti

Prijem novih članova civilnog društva u Balkansko-Ukrajinsku mrežu za suradnju (BUCN)

Balkansko-Ukrajinska mreža za saradnju (Balkan Ukraine Cooperation Network - BUCN) je neformalna mreža partnera koji zajedno rade...

PREDSTAVNICI ZAGOVARAČKOG ODBORA MLADIH UČESTVOVALI NA GLOBAL YOUTH ADVOCACY SUMMIT-U

Predstavnici Zagovaračkog odbora mladih, Jasmina Čekrić i Vedad Resić su učestvovali na petodnevnom globalnom samitu “Global Youth...

OSNIVAČKI SASTANAK MREŽE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA UKRAJINE I DRŽAVA ZAPADNOG BALKANA

Udruženje PROI je u saradnji sa organizacijama Nova geopolitička istraživačka mreža i Analitički centar za balkanske studije,...

PRIDRUŽI SE ZAGOVARAČKOM ODBORU MLADIH!

Zagovarački odbor mladih pri PROI-u vas poziva da se pridružite našem inovativnom timu, čija je krajnja svrha...

PREDSTAVNICI PROI-A PRISUSTVOVALI KONFERENCIJI CIVILNOG DRUŠTVA NA VISOKOJ RAZINI O POLITICI MLADIH NA ZAPADNOM BALKANU

Predstavnici PROI-a prisustvovali su Konferenciji civilnog društva na visokoj razini o politici mladih na Zapadnom Balkanu u...

PODRŠKA RAZVOJU MODERNOG SISTEMA JAVNOG ZDRAVSTVA UKRAJINE

Udruženje PROI doprinijelo je realizaciji projekta “Potpora Europske unije Ukrajini za razvoj modernog sistema javnog zdravstva” koji...

Izdvojeno

Projekat ”Osnaživanje procesa suprotstavljanja krijumčarenju i ilegalnoj trgovini duhanskim proizvodima u okviru EU integracija” implementira PROI a podržava Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH.


Projekat ima za cilj pružiti podršku vlastima Bosne i Hercegovine u ispunjavanju uslova zahtijevanih procesima pristupanja EU u vezi sa borbom protiv ilegalne trgovine duhanom.

Zanimljivosti

Video

Zdravlje je Zakon

Trenutno 24.4% školske djece konzumira duhanske proizvode, što je za 7% više u odnosu na rezultate istraživanja iz 2013. godine. Zaprepašteni? Iznenađeni?
I mi smo. Ovo nije problem, ovo je katastrofa.
Zakoni o kontroli duhana su osnovni instrument rješavanja ovog problema, a odgovornost za njegovo usvajanje u FBiH je u rukama zastupnika Doma naroda Paralamenta FBiH. Šta se čeka? Koliko ljudi još treba da umre da ovaj Zakon dođe na dnevni red i u konačnici se usvoji?

Ovaj video produciran je u okviru projekta “Podrška usvajanju novih zakona o kontroli duhana u BiH” koji podržava Vlada Švicarske a implementira PROI.

Klikni da pogledaš video

Projekti su primarni način na koji unapređujemo našu zajednicu, čije nedostatke najprije identificiramo a onda i ispravljamo kroz jačanje kapaciteta, javne akcije, zagovaranje, komunikaciju, edukaciju i angažman zajednice.

 • Poboljšanje procesa uklanjanja krijumčarenja i drugih oblika nezakonite trgovine duhanskim proizvodima u sklopu pristupanja EU
 • Razvoj i provedba komunikacijskih aktivnosti usvajanja kratkoročnih zakona o višestranoj kontroli duhana
 • Ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana
 • Male mete duhanske industrije na Balkanu
 • Ljudsko pravo na čisti zrak
 • Balkan bez duhana
 • Bosna i Hercegovina bez duhana: Promocija i stvaranje okruženja bez dim
 • Povećanje univerzalnog pristupa za rizične populacija u Bosni i Hercegovini
 • “Sa nama niste sami” – Smanjenje štete među injekcionim korisnicima droga i seksualnim radnicama u Sarajevu i Mostaru
 • Prevencija HIV-a i smanjenje štete u teško dostupnim skupinama i skupinama s povećanim rizikom
 • Povećanje testiranja na HIV za sprječavanje prijenosa s majke na dijete u materinstvu
 • Anti-Dop ambasadori izvan granica
 • “Budi pametan – nemoj početi” – Sprječavanje upotrebe droga među ženama u ranoj mladosti i adolescenticama u Sarajevu
 • Kuća javne sigurnosti – Sveobuhvatni pristup sigurnosti zajednice
 • Hrana Gurmana
 • Rural.ba
 • Istraživanje potencijala ruralnog turizma za vrijeme pandmije COVID-19
 • Ljudsko pravo na čisti zrak
 • Bosna i Hercegovina bez duhana: Promocija i stvaranje okruženja bez duhanskog dima
Imate pitanja?

Kontaktirajte nas