U periodu novembar 2010-februar 2011 Udruženje PROI je kao partnerska organizacija učestvovalo u Istraživanju rizičnog ponašanja u odnosu na HIV prevalencu među grupama pod povećanim rizikom. Ovo istraživanje je bilo implementirano od strane Konzorcija koji je uključivao Zavod za Javno zdravstvo FBiH, Institut za zaštitu zdravlja RS, kliničke centre (Sarajevo, Mostar, Tuzla, Banja Luka) i NVO (Partnerstvo za zdravlje, XY, Margina, AAA, PROI). Istraživanje je sprovedeno kao studija presjeka među populacijom seksualnih radnica (SW) i među populacijom muškaraca koji imaju seks sa muškarcima (MSM). Studijom je bilo obuhvaćeno 248 ispitanika iz subpopulacije MSM i 154 ispitanice iz populacije SW. Udruženje PROI je bilo direktno involvirano u detekciju i upostavu kontakta sa seksualnim radnicama u Sarajevu, Zenici i Mostaru i kroz anketiranje je pokrilo 59 predstavnica ove populacije.

Rezultati istraživanja pokazuju da aktivnosti napravljene na prevenciji HIV/AIDS-a među seksualnim radnicama imaju značajan pozitivni utjecaj na poboljšanje njihovog znanja, stavova i ponašanja. Uspoređujući rezultate ovog istraživanja sa istim istraživanjem iz 2008. godine može se zaključiti da je veći broj ispitanica promijenio svoje ponašanje na manje rizično kada je u pitanju korištenje kondoma prilikom seksualnog odnosa. Na pitanja koja se odnose na znanje o HIV-u te seksualno prenosivim bolestima i načinima njihovog prenošenja, većina ispitanica (njih preko 80%) je dala tačne odgovore.

Od ukupno 150 testiranih učesnica istraživanja, reaktivan test je utvrđen na Hepatitis C (6,7%)  zatim na Hepatitis B (0,7%) i sifilis (4%). Prisustvo virusa HIV-a nije bilo identificirano među populacijom seksualnih radnica.