NeLP (Mreža zemalja niske prevalence HIV-a Centralne i Jugoistočne Evrope) uz tehničku podršku TASCO-a (Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) i u kooperaciji sa Q-Klubom iz Srbije i Organizacijom H.E.R.A. iz Makedonije, organizirala je III sastanak strateškog planiranja u Beogradu, Srbija, 11-14 oktobra 2012 u hotelu Srbija. Sastanak je okupio 25 učesnika članova NeLP mreže i zemalja. Učesnici su bili iz: Austrije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Kosova, Grčke, Češke, Kipra, Bugarske, Slovačke, Turske, Crne Gore, Makedonije i Mađarske.

Cilj strateškog sastanka je rad na razvijanju strateškog i akcionog plana koji će doprinijeti efikasnim kampanjama i HIV zagovaranju u regionu.

Učesnici su bili podijeljeni u 3 grupe i svaka od grupa je imala zadatak definirati ciljeve, aktivnosti i glavne interesne skupine (organizacije, individue…) unutar svojih grupa odnosno zemalja, koji će kasnije doprinijeti razvoju strateškog i akcionog plana NeLP mreže u naredne 3 godine. Grupe su bile: Tretman i njega; Politika i legislative i Prevencija i testiranje.

Tokom sastanka, učesnici su imali šansu razmijeniti iskustva vezana za trenutne aktivnosti u svojim zemljama koje se tiču HIV-a. Svi učesnici su donijeli nešto (publikacije, izvještaje, materijale) iz svojih zemalja i na taj način predstavili ostalim učesnicima rad i aktivnosti svojih organizacija.