Mreža ICRSE okuplja seksualne radnice, radnike i saveznike koji rade u oblasti zdravstva, ljudskih prava i prava migranata. Pored toga zalažu se za borbu protiv represivne politike usmjerene prema seksualnom radu, migrantima i trgovini ljudima. Organizacija zagovara prava seksualnih radnika i radnica kroz razmjenu informacija o lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj situaciji. ICRSE predstavlja forum usmjeren na buduće zagovaranje ove tematike, te pruža podršku u izgradnji kapaciteta i političkog zagovaranja putem dokumenata kao što su: Deklaracija Prava seksualnih radnika i Manifest seksualnih radnika.

Članstvo u ovoj mreži omogućit će nam razmjenu iskustava u tom polju a shodno tome i uspješniji rad na polju podrške seksualnim radnicama u Bosni i Hercegovini.