Svjetski dan borbe protiv AIDS-a obilježava se od 1988. godine. Ovaj dan je prilika da se u cijelom svijetu podigne svijest o ovoj bolesti i podsjeti na one koji su preminuli od posljedica AIDS-a. Također, ovaj dan je prilika da se proslave uspjesi postignuti u povećanju dostupnosti liječenja HIV infekcije u svijetu. Svjetski dan  AIDS-a je posvećen jačanju globalnih napora suočavanja sa izazovima AIDS pandemije.

Udruženje PROI nastoji svake godine dati svoj doprinos na dan obilježavanja ovog događaja. Osim toga, jedna od redovnih aktivnosti Udruženja PROI jeste program smanjenja štete koji za cilj ima prevenciju daljeg širenja krvno prenosivih infekcija uključujući HIV/AIDS u grupama sa povećanim rizikom. Prevalenca zaraze HIV-om u našoj državi je i dalje niska i stabilna i možemo reći da je to rezultat dobre suradnje između vladinog i nevladinog sektora koja se očituje prvenstveno u programima prevencije, promoviranju testiranja na HIV, destigmatizaciji te upućivanju korisnika u sistem liječenja.

Između 2011. i 2015. globalni cilj i slogan Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a je „Doći do nule. Nula smrtnih slučajeva od AIDS-a, nula novih slučajeva infekcije HIV-om, nula slučajeva diskriminacije.“ Opšti simbol za solidarnost sa ljudima koji su HIV pozitivni i ljudima koji žive sa AIDS-om je crvena traka, koja ujedinjuje ljude u zajedničkoj borbi protiv ove bolesti. Podrži svjetski dan borbe protiv AIDS-a i pridruži se akciji solidariziranja s ljudima inficiranim i oboljelim od AIDS-a isticanjem crvene vrpce na svom Facebook ili Twitter profilu koristeći ovaj prilog