Mi vjerujemo da su umrežavanje i uspješna saradnja sa različitim organizacijama jedan od ključeva uspjeha u nevladinom sektoru. Na taj način povezujemo zajednička znanja i uticaje i formiramo mrežu saradnje kako na lokalnom i regionalnom, tako i na globalnom nivou. Kooperativnim djelovanjem nastojimo prevazići prepreke u implementaciji i realizaciji programskih zadataka u cilju postizanja što boljih rezultata. Smatramo da mreže predstavljaju institucionalni okvir koji svojim članovima omogućava efikasno definisanje, predstavljanje i zagovaranje zajedničkih interesa u vezi sa ključnim pitanjima odnosa vladinog i nevladinog sektora. Zajedničko djelovanje na različitim područjima rada olakšava pristup i vlastima i građanima, a umrežavanje se pokazalo kao optimalan oblik povezivanja.

Aktivni smo član sljedećih mreža:

  • EuroHRN
  • NSWP
  • ICRSE
  • AIDS Action Europe
  • NeLP
  • European Federation of Therapeutic Communities
  • World Federation of Therapeutic Communities
  • SWAN