Istraživački rad predstavlja bitan segment našeg rada. Sprovodimo različite vrste istraživanja koja su bazirana na metodološko-etičkim principima, a naš istraživački tim posvećen je postizanju visokih standarda koji uključuju i kvalitetno vođenje i upravljanje tokom trajanja istraživanja. Pružamo empirijske podatke u svrhu donošenja strategija i akcionih planova u cilju rješavanja konkretnih problema sa kojima se suočavaju marginalizirane i socijalno isključene osobe u Bosni i Hercegovini.

Proteklih godina, kreirali smo i sproveli brojna istraživanja iz različitih oblasti našeg rada. Neka od najznačajnijih su: bihevioralne i biološke studije o prevalenci HIV-a i drugih krvno prenosivih infekcija u populaciji osoba koje injektiraju droge i seksualnim radnicama; populaciono istraživanje o prevalenci rodno zasnovanog nasilja nad seksualnim radnicama u FBiH; rapidna procjena i odgovor na HIV u populaciji seksualnih radnica u BiH, i brojna druga istraživanja čije izvještaje možete pogledati OVDJE.

Pored navedenih studija, realizovali smo veliki broj fokus grupa, sproveli smo različite ankete među pripadnicima marginaliziranih i socijalno isključenih grupa u vezi sa njihovim obrazovnim potrebama i pristupu tržištu rada, kao i ankete o rizičnom ponašanju u vezi sa zloupotrebom droga među učenicima srednjih škola.

Naš istraživački rad tretira pitanja od značaja za pripadnike marginaliziranih grupa, njihovih prava, poboljšanje kvaliteta života i stvaranje identiteta u savremenom građanskom društvu.