BBS IDU 2007

BBS IDU 2007

Izvještaj o bihevioralnom i biološkom istraživanju u BiH, 2007

GBV

GBV

Populaciono istraživanje o prevalenci nasilja zasnovanog na spolu nad seksualnim radnicama u BiH, 2010

BBS SW 2012

BBS SW 2012

Istraživanje rizičnog ponašanja u odnosu na HIV/SPI prevalencu među grupama pod povećanim rizikom
(MSM i SW) u BiH, 2012.

BBS IDU 2009

BBS IDU 2009

Izvještaj o bihevioralnom i biološkom istraživanju među injekcionim korisnicima droga u BiH, 2009

BBS IDU 2012

BBS IDU 2012

Bihevioralna i biološka studija nadzora među injekcijskim korisnicima droga u Bosni i Hercegovini, 2012:
Ispitivanje putem uzorkovanja upravljanog ispitanicima

Analiza barijera za implementaciju programa smanjenja štete u Bosni i Hercegovini 2014

Analiza barijera za implementaciju programa smanjenja štete u Bosni i Hercegovini 2014

Analiza barijera za implementaciju programa smanjenja štete u Bosni i Hercegovini 2014

Shadow Report

Shadow Report

Okvirna konvencija o kontroli duhana – Implementacija i izazovi u Bosni i Hercegovini, 2017