Mi smo prva organizacija u Bosni i Hercegovini koja je u 2004. počela s implementacijom programa koji su u skladu sa filozofijom smanjenja štete (Harm Reduction - HR). Trenutno sprovodimo posebno namijenjen sveobuhvatni model smanjenja štete za ključne populacije u riziku kao što su osobe koje injektiraju droge (PWID), a koji ispunjava potrebe svih klijenata: onih kojima su potrebne usluge povezane sa aktivnim korištenjem droga, onih kojima je potreban neprisilni tretman ovisnosti i liječenje hepatitisa, kao i onih koji apstiniraju. Pružamo redovne servise kroz mrežu terenskih radnika i drop-in centara za više od 2000 PWID. Pored PWID populacije, pružamo servise i populaciji seksualnih radnica (SW). Svi servisi su 100% povjerljivi, besplatni i jednostavni za korištenje.

Inicijatori smo uključivanja apoteka u program smanjenja štete

Inicijatori smo uključivanja apoteka u program HR u BiH jer su apoteke mjesta gdje PWID tradicionalno nabavljaju sterilne šprice i igle, ali one nisu bile prepoznate kao resurs u trenutnim HR programima u BiH. Zbog stigme prema populaciji PWID apotekari često na temelju lične odluke odbijaju prodati šprice i igle ovim osobama, a neke od apoteka uopće ne drže sterilni injekcioni materijal. Imajući u vidu ove činjenice, predložili smo  uključenje JU Apoteke Sarajevo (JUAS) u program smanjenja štete, na području Kantona Sarajevo.

Uključenje JUAS kroz bazične HIV i HR treninge za apotekare i besplatnu podjelu sterilnog materijala za injektiranje od iznimne je važnosti jer su one jednom dijelu PWID relativno pristupačnije u odnosu na lokacije drop-in centara ili servise terenskih radnika. Dodatna prednost uključenja apoteka u program jeste i njihovo radno vrijeme koje je za korisnike dostupnije u odnosu na radno vrijeme postojećih servisa smanjenja štete. Pored toga, praksa provođenja ove aktivnosti u svijetu pokazala je da apotekari svojim profesionalnim angažmanom mogu značajno unaprijediti implementaciju HIV preventivnih programa i dosegnuti korisnike koji se ne pojavljuju u tradicionalnim servisima.